Σε αγορά ενός ορόφου του κτιρίου όπου στεγάζεται, προχωρεί ο Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος (ΠΦΣ). Με την πράξη αυτή, ο Σύλλογος γίνεται πλέον ιδιοκτήτης και των τεσσάρων ορόφων, με εξαίρεση το ισόγειο.

Οι υπηρεσίες του ΠΦΣ λειτουργούν σήμερα στον πρώτο, τον δεύτερο και τον τέταρτο όροφο του κτιρίου που βρίσκεται στην Πειραιώς 134 και Αγαθήμερου 5. Με απόφαση της διοίκησης, αγοράζει και τον τρίτο όροφο, έναντι τιμήματος 510.000 ευρώ. 

Η αγορά εγκρίθηκε από την αρμόδια Διεύθυνση του υπουργείου Υγείας και στη σχετική απόφαση αναφέρεται πως σκοπός είναι το σύνολο των ορόφων του κτιρίου να αποτελούν ιδιοκτησία αποκλειστικά του ΠΦΣ, αποτελώντας έναν ενιαίο λειτουργικό χώρο και καλύπτοντας το σύνολο των αναγκών του Συλλόγου.

Δεν θα καταβληθεί προκαταβολή έναντι του τιμήματος για την αγορά, καθώς το συνολικό συμφωνηθέν τίμημα θα εξοφληθεί εξ ολοκλήρου με την υπογραφή του οριστικού συμβολαίου αγοράς.

Οι πληροφορίες αναφέρουν πως ο επιπλέον όροφος θα καλύψει μία σειρά λειτουργικών και επιστημονικών αναγκών του Συλλόγου.

Σύμφωνα με το καταστατικό του, ο Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος έχει την εποπτεία επί της κανονικής λειτουργίας των Φαρμακευτικών Συλλόγων και την πιστή εφαρμογή της εκάστοτε ισχυούσης φαρμακευτικής νομοθεσίας.

Καθορίζει, επίσης, την άγραφη πηγή δικαίου του επαγγέλματος και καταρτίζει τον Κώδικα της Ελληνικής Φαρμακευτικής Δεοντολογίας.

Ο ΠΦΣ ασχολείται με την προεργασία κάθε ζητήματος που αφορά το φαρμακευτικό επάγγελμα και προβαίνει σε προεργασία των υποβαλλομένων προτάσεων των Φαρμακευτικών Συλλόγων ή των μελών του.

Διοικείται από 15μελές διοικητικό συμβούλιο, με πρόεδρο τον Απόστολο Βαλτά.

Δημ.Κ.

Ειδήσεις υγείας σήμερα
Η έκθεση στην ατμοσφαιρική ρύπανση συνδέεται με εμφάνιση ψωρίασης [μελέτη]
Η μεσογειακή διατροφή είναι ωφέλιμη για παιδιά και εφήβους [μελέτη]
Ακόμα και 10 λεπτά στη φύση βοηθούν ανθρώπους με προβλήματα ψυχικής υγείας [μελέτη]