Στην τελική ευθεία μπαίνει η δημιουργία «Εθνικού Δικτύου Πρόληψης του Νεανικού Αιφνίδιου Θανάτου και Ιατρικής Ακριβείας στην Καρδιολογία». H συγκεκριμένη πράξη εντάχθηκε στις αρχές του 2024 στο Τομεακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης του Υπουργείου Ανάπτυξης και ειδικότερα στις δράσεις του για την ενίσχυση της Ερευνας, Καινοτομίας και Τεχνολογίας της περιόδου 2021-2025 και στον Άξονα Προτεραιότητας «Δημιουργία επιλεγμένων κεντρικών ερευνητικών κέντρων και προγραμμάτων σε τομείς αιχμής».

Ηδη, το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων απηύθυνε πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υλοποίηση της δράσης. Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 2.900.000 ευρώ και χρηματοδοτείται από το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης (ΕΠΑ). Η ημερομηνία ολοκλήρωσης του έργου είναι στις 31/12/2025.

Οι βασικοί στόχοι της πράξης, συνοπτικά αφορούν κυρίως στις ακόλουθες δράσεις:
- Πρωτογενής και δευτερογενής πρόληψη του αιφνίδιου νεανικού καρδιακού θανάτου και διαχείριση ασθενών με κληρονομικά καρδιακά νοσήματα και των οικογενειών τους. 
- Εντοπισμός ομάδων υψηλού κινδύνου μέσω των μητρώων αιφνίδιου θανάτου και κληρονομικών παθήσεων. 
- Μελέτες παρατήρησης και συσχέτισης των κλινικών και γενετικών δεδομένων σε οικογένειες με κληρονομικά καρδιακά νοσήματα. 
- Ανάπτυξη του επιδημιολογικού χάρτη της χώρας, ως προς τα κληρονομικά νοσήματα.
- Εντοπισμός των φορέων παθολογικών γονιδίων χωρίς κλινική έκφραση. 

Οπως ήδη προαναφέρθηκε η δράση θα υλοποιηθεί μέσω του Εθνικού Δικτύου Πρόληψης του νεανικού αιφνίδιου θανάτου και ιατρικής ακριβείας στην καρδιολογία, το οποίο θα αποτελείται από συνεργαζόμενους φορείς όπως καρδιολογικές κλινικές δημόσιων νοσοκομείων, πανεπιστημιακές κλινικές και ερευνητικούς φορείς.

Δυνητικοί τελικοί δικαιούχοι της δράσης
- Το Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο 
- Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών 
- Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 
- Το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης 
- Το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου
- Το Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών Ακαδημίας Αθηνών 
- Το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας 
- Το Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ» 
- Το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Πατρών 
- Το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων
- Το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας 
- Το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Έβρου 
- Η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία

Προκειμένου να υλοποιηθεί η παραπάνω δράση καλούνται οι δυνητικοί τελικοί δικαιούχοι να υποβάλουν δήλωση αποδοχής της υλοποίησης της δράσης από τον αρμόδιο κατά νόμο εκπρόσωπο εκάστου φορέα καθώς και Τεχνικό Δελτίο όπου θα καταγράφεται πλήρως το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο της δράσης. Θα ακολουθήσει έλεγχος πληρότητας των υποβληθέντων στοιχείων από τριμελή Επιτροπή της Γενικής Γραμματείας Ερευνας και Καινοτομίας και η έκδοση σχετικής Απόφασης Ένταξης.   

Ειδήσεις υγείας σήμερα
Το ΕΣΥ σε αναζήτηση παθολόγων - Η κατάσταση σε 4 "κόκκινα" νοσοκομεία
Εγκαίνια της ανακαινισμένης Ψυχιατρικής Κλινικής του "Αγία Όλγα"
Συνταγές με χαμηλούς υδατάνθρακες για διαβητικούς