Μία ακόμη αρνητική καταγραφή για την ποιότητα ζωής στην Ελλάδα, καταγράφηκε από τη Eurostat. 

Σε έκθεση, η οποία δημοσιοποιήθηκε σήμερα, η χώρα μας εμφανίζεται να κατέχει την τρίτη χειρότερη ευρωπαϊκή θέση στο ποσοστό σοβαρής υλικής και κοινωνικής στέρησης μεταξύ των νέων (ηλικίας 15 - 29 ετών) το 2022.

Όπως επισημαίνεται στην έκθεση, το μέσο ποσοστό υστέρησης των νέων στην Ευρωπαϊκή Ένωση ήταν 6,1%, ενώ στην Ελλάδα 14,9%!

"Τα υψηλότερα ποσοστά νέων που αντιμετώπισαν σοβαρές υλικές και κοινωνικές στερήσεις το 2022 καταγράφηκαν στη Ρουμανία (25,4%), στη Βουλγαρία (18,6%) και στην Ελλάδα (14,9%)", επισημαίνουν οι συντάκτες της έκθεσης.

Αντίθετα, το ποσοστό ήταν κάτω του 3% σε 12 μέλη της ΕΕ: ​​Σλοβενία, Αυστρία, Λουξεμβούργο, Κροατία, Πολωνία, Τσεχία, Ολλανδία, Εσθονία, Μάλτα, Κύπρο, Φινλανδία και Σουηδία.

Ποσοστό σοβαρής υλικής και κοινωνικής στέρησης μεταξύ των νέων, 2022

Κίνδυνος φτώχειας

Το 2022, το συνολικό ποσοστό κινδύνου φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού (AROPE) για τους νέους ηλικίας 15-29 ετών ήταν 24,5%, το οποίο ήταν 2,9 ποσοστιαίες μονάδες (pp) υψηλότερο από το ποσοστό για το συνολικό πληθυσμό (21,6%).

Κατά την εξέταση των συγκεκριμένων συνιστωσών του AROPE, το ποσοστό κινδύνου φτώχειας στους νέους ήταν 2,8 ποσοστιαίες μονάδες υψηλότερο σε σύγκριση με το γενικό πληθυσμό (19,3% στους νέους ηλικίας 15-29 ετών έναντι 16,5% στο σύνολο του πληθυσμού).

Ομοίως, το ποσοστό των ατόμων που ζούσαν σε νοικοκυριά με πολύ χαμηλή ένταση εργασίας ήταν 0,4 ποσοστιαίες μονάδες υψηλότερο μεταξύ των νέων (8,7% έναντι 8,3% για το σύνολο του πληθυσμού).

Αντίθετα, το ποσοστό των ατόμων που αντιμετώπιζαν σοβαρές υλικές και κοινωνικές στερήσεις ήταν ελαφρώς χαμηλότερο μεταξύ των νέων σε σύγκριση με το συνολικό πληθυσμό.

Δημ.Κ.

Ειδήσεις υγείας σήμερα
Πόσα κιλά μπορούμε να χάσουμε σε έναν μήνα με ασφάλεια
Θανατηφόρα βακτήρια διψούν για ανθρώπινο αίμα
Οι επιπλοκές στην εγκυμοσύνη είναι πιθανόν να αυξάνουν τους κινδύνους υγείας για δεκαετίες [μελέτη]