Υπολογίζεται ότι 2,5-3 εκατομμύρια άτομα (0,4%) στην Ευρώπη επηρεάζονται από τη φλεγμονώδη νόσο του εντέρου (IBD). Ενώ τα ποσοστά επίπτωσης της ΙΦΝΕ (Ιδιοπαθείς φλεγμονώδεις νόσοι του εντέρου) σταθεροποιούνται σε ολόκληρη την Ευρώπη, ο επιπολασμός αυξάνεται, γεγονός που έχει ως αποτέλεσμα σημαντικά κόστη για τα συστήματα υγειονομικής περίθαλψης, περίπου 4,6-5,6 δισ. ευρώ ετησίως. 
Τα ποσοστά νοσηλείας και χειρουργικής εκτομής είναι γενικά σε πτωτική τάση, τα οποία είναι σε αντίθεση με το αυξανόμενο κόστος της νέας φαρμακευτικής αγωγής. Παρά τα δημόσια χρηματοδοτούμενα συστήματα υγειονομικής περίθαλψης στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες, εξακολουθεί να υπάρχει μεγάλη ποικιλία στον τρόπο με τον οποίο οι ασθενείς λαμβάνουν ή/και πληρώνουν τα βιολογικά φάρμακα.

Σε μια 5ετή μελέτη παρακολούθησης, βρέθηκε ότι το μέσο κόστος ανά ασθενή-έτος με ΙΦΝΕ ήταν 2.609 ευρώ. Ενώ οι νοσηλείες και οι διαγνωστικές διαδικασίες αντιπροσωπεύουν περισσότερο από το 50% του κόστους κατά το πρώτο έτος της διάγνωσης, οι ακόλουθες δαπάνες για βιολογικά φάρμακα αντιπροσωπεύουν το 74% του κόστους για τη νόσο του Crohn (CD) και το 48% στην ελκώδη κολίτιδα (UC). 

Το μέσο ετήσιο κόστος ανά ασθενή-έτος για την αγορά βιολογικών φαρμάκων ήταν 866 ευρώ (1782 ευρώ για CD και 286 ευρώ για UC). Το ιατρικό κόστος για τη διαχείριση της ΙΦΝΕ είναι συγκρίσιμο με εκείνο άλλων σοβαρών χρόνιων ασθενειών όπως ο σακχαρώδης διαβήτης ή ο καρκίνος.

Υπάρχουν τρία κυρίαρχα συστήματα υγειονομικής περίθαλψης στη Δυτική Ευρώπη

1) Η Φινλανδία, η Ελλάδα, η Ιρλανδία, η Ιταλία, η Σουηδία, η Ισπανία, η Δανία, η Πορτογαλία και το Ηνωμένο Βασίλειο λειτουργούν μέσω των δημόσιων οικονομικών που χρηματοδοτούνται από τη γενική φορολογία. Αυτό είναι επίσης γνωστό ως το μοντέλο Beveridge. Εκτός από τη Δανία, αυτές οι χώρες έχουν επίσης τη δυνατότητα ιδιωτικής εθελοντικής ασφάλισης. Η υγειονομική περίθαλψη στη Δανία, τη Φινλανδία και το Ηνωμένο Βασίλειο καλύπτεται από την Εθνική Υπηρεσία Υγείας, η οποία χρηματοδοτείται, σχεδιάζεται και διευθύνεται σχεδόν εξ ολοκλήρου από δημόσιες αρχές.
Από την άλλη, η Ιταλία διαθέτει Εθνική Υπηρεσία Υγείας, αλλά βασίζεται και στην υποχρεωτική ασφάλιση υγείας (μικτή παροχή δημόσιας και ιδιωτικής ασφάλειας). Γεγονός που έχει οδηγήσει σε σημαντικές ανισότητες στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης μεταξύ του βορρά και του νότου της χώρας. 

Τι ισχύει στην Ελλάδα

Παρόμοια, το ελληνικό σύστημα υγειονομικής περίθαλψης, όπως αναφέρει το δημοσίευμα, χαρακτηρίζεται από άνιση πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας με κενά στην παροχή υπηρεσιών. Το σύστημα υγειονομικής περίθαλψης βασίζεται στην υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση, ενσωματώνοντας όμως σημαντική συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα στη χρηματοδότηση και την παροχή υπηρεσιών. 

2) Η Αυστρία, η Γερμανία, το Βέλγιο, η Γαλλία και το Λουξεμβούργο λειτουργούν σύμφωνα με το μοντέλο Bismarck, το οποίο επίσης χρηματοδοτείται από το δημόσιο σύστημα βασιζόμενο στην υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση. 
Στη Γερμανία, ωστόσο, τα άτομα μπορούν να συνάψουν ιδιωτική ασφάλιση εάν είναι αυτοαπασχολούμενα και το εισόδημά τους υπερβαίνει ένα ορισμένο ποσό. Ενώ το γερμανικό σύστημα υγειονομικής περίθαλψης είναι από τα πιο ακριβά στη Δυτική Ευρώπη, η Γαλλία έχει ένα πολύπλοκο μείγμα μεταξύ ιδιωτικού και δημόσιου τομέα όσον αφορά την παροχή υπηρεσιών και τη χρηματοδότηση της υγειονομικής περίθαλψης. Στο Βέλγιο, οι ασθενείς μπορούν να αγοράσουν πρόσθετη ιδιωτική ασφάλιση, η οποία συχνά καλύπτει περισσότερα από αυτά  που χορηγεί το δημόσιο σύστημα. 

3) Ο τρίτος τύπος συστήματος υγειονομικής περίθαλψης είναι η ιδιωτική χρηματοδότηση που βασίζεται στην εθελοντική ασφάλιση. Η Ολλανδία είναι η μόνη χώρα που έχει μικτή υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση που καλύπτει το 62% του πληθυσμού και ιδιωτική εθελοντική ασφάλιση που καλύπτει το 31% του πληθυσμού. 

Ποσοστά επιπολασμού

Η Δυτική Ευρώπη εξακολουθεί να έχει ένα από τα υψηλότερα ποσοστά επίπτωσης για ΙΦΝΕ με εκτιμώμενη συχνότητα εμφάνισης 1,85–10,5/100.000 ανθρωποέτη για CD και 1,9–17,2/100.000 ανθρωποέτη για UC. Συνολικά, τα ποσοστά επιπολασμού ποικίλλουν μεταξύ της Δυτικής Ευρώπης από 28,2 έως 322/100.000 ανθρωποέτη σε CD και 43,1 έως 412/100.000 ανθρωποέτη σε ασθενείς με UC. 

Πηγές:
https://www.researchgate.net/publication/376754100_Crossing_barriers_the_burden_of_inflammatory_bowel_disease_across_Western_Europe

Ειδήσεις υγείας σήμερα
Εφαρμογή διαγνωστικού πρωτοκόλλου για τη διάγνωση και παρακολούθηση της οστεοπόρωσης
Μεταμοσχευμένοι ανέβηκαν στον Όλυμπο με τους γιατρούς τους για ένα μήνυμα ζωής
Webinar Φάκελοι Υγείας με θέμα: ''Αθλητική καρδιά''