Επειδή οι αλήθειες πρέπει να λέγονται και να αναγνωρίζονται. Είμαστε το πρώτο κράτος της Ευρωπαϊκής Ένωσης που καθορίζει με ακρίβεια τις προϋποθέσεις, τις ενδείξεις και τα κριτήρια εφαρμογής της Ενδοπεριτοναϊκής Υπέρθερμης Χημειοθεραπείας (HIPEC). Και όλα αυτά, από μία απόφαση που πάρθηκε τον Σεπτέμβριο και την υπογραφή που έβαλε ο Αναπληρωτής Υπουργός Υγείας...

Τελευταία πληροφόρηση είναι ότι επιστημονικές ομάδες από την Ιταλία και το Βέλγιο ζήτησαν αντίγραφο της απόφασης αυτής, μεταφρασμένο, προκειμένου και αυτές να δημιουργήσουν στις χώρες τους καλύτερες συνθήκες για την αντιμετώπιση με ορθολογισμό και επιστημονικά κριτήρια όλων των ασθενών που αντιμετωπίζουν αυτή την κατάσταση.