ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Κέντρο Μελετών Υπηρεσιών Υγείας, Εργαστήριο Υγιεινής και Επιδημιολογίας
Αλεξανδρουπόλεως 25, 115 27 Αθήνα.
τηλ.: 210-7482015, φαξ: 210-7485872
e-mail: [email protected]
www.neahygeia.gr

ΣΠΟΥΔΕΣ

1970 Αποφοίτηση από το Λύκειο της Σχολής Μωραΐτη
1970-74 Φοίτηση και απόκτηση πτυχίου Bachelor Βιολογίας από το Πανεπιστήμιο Harvard, Βοστόνη, ΗΠΑ
1974-79 Φοίτηση και απόκτηση πτυχίου Ιατρικής, Παν/μίου Αθηνών
1979-81 Εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής στην Ιατρική Σχολή του Παν/μίου Αθηνών
1981-84 Ειδίκευση στην Παθολογία και απόκτηση τίτλου ειδικότητας, κατόπιν εξάσκησης στα νοσοκομεία:
- Ναυτικό Νοσοκομείο Πειραιώς
- Ναυτικό Νοσοκομείο Αθηνών
- Νοσοκομείο Pitie-Salpetriere, Παρίσι, Γαλλία
- Θεραπευτική Παν/μιακή Κλινική Νοσοκομείου "Αλεξάνδρας"
1984-85 Φοίτηση και απόκτηση πτυχίου Master Δημόσιας Υγείας από το Πανεπιστήμιο Harvard, Βοστόνη, ΗΠΑ
1989 Απόκτηση τίτλου ειδικότητας στην Κοινωνική Ιατρική

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

1986-1991 Επίκουρος Καθηγητής Κοινωνικής Ιατρικής, ΤΕΙ Αθήνας
1989- Ιδρυτής και Διευθυντής του Ινστιτούτου Κοινωνικής και Προληπτικής Ιατρικής (ΙΚΠΙ)
1990- Εκδότης - Διευθυντής του περιοδικού Προαγωγής Υγείας "Νέα Υγεία"

1991-2002 Επίκουρος Καθηγητής Κοινωνικής Ιατρικής, Ιατρική Σχολή Παν/μίου Αθηνών
1999- Επιστημονικός Υπεύθυνος του Κέντρου Μελετών Υπηρεσιών Υγείας του Εργαστηρίου Υγιεινής και Επιδημιολογίας της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών
1999- Υπεύθυνος του μαθήματος «Υπηρεσίες Υγείας» του μεταπτυχιακού κύκλου σπουδών Προληπτικής και Κοινωνικής Ιατρικής της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών
1999- Υπεύθυνος του κατ’ επιλογήν μαθήματος «Υπηρεσίες Υγείας» της Ιατρικής Σχολής του Παν/μίου Αθηνών
2000 Επικεφαλής της Ομάδας Σχεδιασμού του Υπουργείου Υγείας, για τη Μεταρρύθμιση του Συστήματος Υγείας
2001-2003 Πρόεδρος της Ομάδας Έργου του Υπουργείου Υγείας «Πρόληψη Προαγωγή Υγείας»
2002- Αναπληρωτής Καθηγητής Κοινωνικής Ιατρικής, Ιατρική Σχολή Παν/μίου Αθηνών
2003-2004 Πρόεδρος του Α΄ ΠεΣΥΠ Αττικής
2003- Μέλος Συνεργαζόμενου Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΣΕΠ) και καθήκοντα Συντονιστή για τη Θεματική Ενότητα «Υπηρεσίες Υγείας/Νοσοκομείο-Ιδιοτυπίες και Προκλήσεις» των Προγραμμάτων Σπουδών «Διοίκηση Μονάδων Υγείας» & «Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας» του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου
2004- Πρόεδρος της Ειδικής Διατμηματικής Επιτροπής του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών «Προαγωγή και Αγωγή Υγείας»

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

• Πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Προαγωγής και Αγωγής Υγείας (1987-)
• Αναπληρωτής Συντονιστής της Επιτροπής Ενημέρωσης του Κέντρου Ελέγχου Ειδικών Λοιμώξεων - ΚΕΕΛ (1992-1997)
• Μέλος της Επιτροπής Τηλεϊατρικής του Υπουργείου Υγείας (1994-1995)
• Μέλος της Επιτροπής εμπειρογνώμων Αγωγής Υγείας του Υπουργείου Παιδείας (1995)
• Μέλος της Εθνικής Επιτροπής Αγωγής Υγείας στους Χώρους Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας (1995-)
• Μέλος της Επιτροπής Πρόληψης Ατυχημάτων του ΕΚΑΒ (1997-)
• Μέλος του Δ.Σ. (Board of Trustees) της Διεθνούς Ένωσης Προαγωγής και Αγωγής Υγείας (1998-2002)
• Πρόεδρος της Επιστημονικής Επιτροπής του Εθνικού Δικτύου Νοσοκομείων Προαγωγής Υγείας
• Μέλος 15 ελληνικών και ξένων επιστημονικών εταιρειών
• Συγγραφέας 60 ελληνικών επιστημονικών δημοσιεύσεων και 30 ξενόγλωσσων
• Συγγραφέας 2 βιβλίων και 8 Μονογραφιών

ΤΙΜΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ

• Υποτροφία Ιδρύματος Ωνάση (1984)
• Πρόεδρος του 2ου Πανευρωπαϊκού Συνεδρίου Προαγωγής και Αγωγής Υγείας (Αθήνα 1992)
• Βραβείο "Prix Santé et Enterprise" του Club European de la Santé (Παρίσι 1994)
• Πρόεδρος του 1ου, 2ου, 3ου,4ου Πανελληνίων Συνεδρίων Προαγωγής και Αγωγής Υγείας (Αθήνα, 1995, 1998, 2002,2005)
• Πρόεδρος του 8ου Διεθνούς Συνεδρίου Νοσοκομείων Προαγωγής Υγείας (Αθήνα 2000)