Το ιδανικό βάρος επηρεάζεται από τις εξής παραμέτρους: φύλο, ηλικία, ύψος, τη σύσταση σώματος (μυϊκή και λιπώδη μάζα) και από τη μοναδικότητα του ατόμου! Υπάρχουν διάφορες υπολογιστικές μέθοδοι για να αξιολογήσουμε το ιδανικό βάρος οι οποίες χρησιμοποιούν όλες τις παραπάνω παραμέτρους εκτός από τη μοναδικότητα του ατόμου.

Δηλαδή δεν λαμβάνουν υπόψη τη γνώμη του ατόμου για το ποιο βάρος θεωρεί ιδανικό για εκείνο, την κατανομή του βάρους του, το βάρος που έχει τη δυνατότητα να διατηρήσει, χωρίς να έχει συνεχείς αυξομειώσεις. Επομένως, το καλύτερο είναι το ιδανικό βάρος να προσδιορίζεται ατομικά, χρησιμοποιώντας ως οδηγό τις διάφορες υπολογιστικές μεθόδους! Οπότε, γίνεται σαφές ότι το ιδανικό βάρος είναι μοναδικό και διαφορετικό για κάθε άνθρωπο! 

Ένας απλός τρόπος για να αξιολογήσουμε το ιδανικό μας βάρος είναι με τη βοήθεια του Δείκτη Μάζας Σώματος (Body Μass Index). Ο Δείκτης Μάζας Σώματος υπολογίζεται από το βάρος, διαιρώντας το 2 φορές με το ύψος μας (σωματικό βάρος/ ύψος2 ). Τοποθετείται στην εξίσωση, το σωματικό βάρος σε κιλά και το ύψος σε μέτρα. Ο δείκτης αυτός χρησιμοποιείται για να αξιολογήσουμε αν το σωματικό μας βάρος είναι φυσιολογικό, δηλαδή υγιές, ή είμαστε υπέρβαροι ή παχύσαρκοι ή ακόμη και ελλιποβαρείς.

Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (WHO, 2004) η αξιολόγηση του σωματικού βάρους φαίνεται στον παρακάτω πίνακα. Οι τιμές που παρατίθενται είναι για τους ενήλικες, ενώ για τα παιδιά, τα όρια διαφοροποιούνται.

Αξιολόγηση BMI (kg/ m2)
Ελλιποβαρής <18,5
Φυσιολογικό βάρος 18,5-24,99
Υπέρβαρος ≥25
Προ-παχυσαρκία 25,0-29,99
Παχυσαρκία ≥30
Παχυσαρκία τύπου І 30,0–34,99
Παχυσαρκία τύπου ІІ 35,0–39,99
Παχυσαρκία τύπου ІІІ >40,0

(WHO, 2004)

Στόχος μας είναι να έχουμε ένα σωματικό βάρος που να είναι μέσα στο φυσιολογικό εύρος τιμών για το δείκτη μάζας σώματος (18.5-24,99 kg/m2), δηλαδή να έχουμε ένα υγιές βάρος. Φυσικά, πρέπει να τονίσουμε ότι για να είναι υγιές το βάρος μας πρέπει να έχουμε και υγιές ποσοστό λίπους. Το ποσοστό του λίπους μπορεί εύκολα να αξιολογηθεί με μία λιπομέτρηση. Επίσης, να επισημάνουμε ότι για τους άνδρες τα όρια είναι λίγο πιο ελαστικά, λόγω της υψηλότερης μυϊκής μάζας που διαθέτουν εκ φύσεως σε σύγκριση με τις γυναίκες.

Το επόμενο στάδιο για να βρούμε το ιδανικό βάρος για εμάς είναι να απαντήσουμε στις εξής ερωτήσεις: ποιο είναι το βάρος που μας κάνει να αισθανόμαστε όμορφα με τον εαυτό μας και ποιο βάρος μπορούμε να διατηρήσουμε χωρίς να έχουμε συνεχείς αυξομειώσεις. Απατώντας σε αυτά τα ερωτήματα, σε συνδυασμό με ένα φυσιολογικό δείκτη μάζας σώματος, έχουμε βρει το ιδανικό μας βάρος.

Το να διατηρούμε ένα φυσιολογικό βάρος είναι πολύ σημαντικό και πιο ουσιαστικό από το να έχουμε ένα υγιές βάρος το οποίο όμως έχει αυξομειώσεις. Επομένως, ο απώτερος στόχος μας είναι η διατήρηση ενός φυσιολογικού βάρους! Ένας επιστήμονας διαιτολόγος- διατροφολόγος θα σας βοηθήσει στην επίτευξη του στόχου αυτού, δηλαδή να βρείτε το ιδανικό βάρος για εσάς, αλλά και να το διατηρήσετε!