Είναι σημαντικό να αναφέρουμε ότι επικρατούν διεθνώς κάποιες τάσεις που επηρεάζουν και την Ελλάδα:

Αυξάνονται παγκοσμίως οι χρόνιες εκφυλιστικές (degenerative) ασθένειες, όπως τα καρδιακά νοσήματα και ο καρκίνος. Τα καρδιακά νοσήματα ευθύνονται για το 24% των θανάτων παγκοσμίως και για το 47% σε ανεπτυγμένες χώρες. Τα καρδιακά νοσήματα άμεσα συνδέονται με παράγοντες σχετικούς με τον τρόπο ζωής, μέσα στους οποίους συμπεριλαμβάνονται και οι διατροφικές συνήθειες. Σύμφωνα με το περιοδικό WHO (World Health Organization, Δεκέμβριος 1998), που παρουσιάζει θέματα γύρω από την υγεία στην Ελλάδα, η συχνότητα θανάτων των Ελλήνων, που αποδίδονται σε καρδιακά νοσήματα, αυξάνεται σταθερά, κι ενώ η Ελλάδα κατείχε την χαμηλότερη θέση το 1970-1975 μεταξύ των χωρών της Δυτικής Ευρώπης, ανέβηκε στο μέσο όρο μεταξύ των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά τη δεκαετία του '80 (προέρχεται κυρίως από την επαρχία). Η θνησιμότητα των Ελλήνων, εξαιτίας εγκεφαλικών επεισοδίων, καταλαμβάνει την τρίτη θέση μεταξύ των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Το μεγαλύτερο τμήμα του πληθυσμού της γης καταλαμβάνουν οι γηραιότεροι. Στην Ελλάδα, το ποσοστό του πληθυσμού ηλικίας πάνω από 65 ετών έχει αυξηθεί από 11% που ήταν το 1970 στο 15% το 1995. Στην Ελλάδα, όμως, ο χρόνος ζωής των γυναικών που έχουν συμπληρώσει την ηλικία των 65 ετών, ενώ ξεπερνούσε σημαντικά τον μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης τη δεκαετία του '70, μειώθηκε πέφτοντας κάτω από αυτόν τη δεκαετία του '90.

Οι ιατρικές και οικονομικές ανάγκες για την υγεία αυξάνονται.
Τα κέντρα υγείας και οι γιατροί σήμερα ανά τον κόσμο υποστηρίζουν όλο και περισσότερο μια προσέγγιση πρόληψης παρά θεραπευτική.
Οι καταναλωτές αναγνωρίζουν τη σχέση μεταξύ της δίαιτας και της υγείας και προτιμούν τα τρόφιμα που προσφέρουν καλή ισορροπία στον οργανισμό.

Εκτεταμένες έρευνες έχουν πραγματοποιηθεί σχετικά με τη σχέση μεταξύ των φυσικών συστατικών των τροφίμων, των σημαντικών τεχνολογικών χαρακτηριστικών τους και της θρεπτικής τους αξίας. Για παράδειγμα, έχουν ολοκληρωθεί σήμερα έρευνες σε ανθρώπους όταν στο παρελθόν αντίστοιχες έρευνες γίνονταν σε ζώα.
Οι έρευνες αυτές οδήγησαν στην ανάπτυξη προϊόντων που βασίζονται σε νέα concepts για την διατροφή.

Πηγές: Γράφει η κ. Γεωργία Κόλλια, MPA