Έγκυρα στοιχεία που περιγράφουν το πραγματικό μέγεθος του προβλήματος της Κακοποίησης και Παραμέλησης των παιδιών σε κάθε συμμετέχουσα χώρα, αλλά και σε Βαλκανικό επίπεδο είναι ο στόχος των εταίρων του προγράμματος BECAN, σύμφωνα με τη δεύτερη συνάντηση εργασίας που πραγματοποιήθηκε στην Αλβανία (Τίρανα, 17-20 Μαΐου).

Το πρόγραμμα BECAN που συγχρηματοδοτείται από το 7ο Πρόγραμμα Πλαίσιο για την Έρευνα και την Τεχνολογία της ΕΕ και τους συμμετέχοντες Οργανισμούς ερευνά το μέγεθος του φαινομένου της ΚαΠα παιδιών, με χρήση ερωτηματολογίων (I- CAST, δημιουργήθηκαν από την ISPCAN με την υποστήριξη της UNICEF) που θα δοθούν σε παιδιά ηλικίας 11,13 και 16 ετών και στους γονείς τους (αντιπροσωπευτικό δείγμα του γενικού πληθυσμού).

Ταυτόχρονα και για το ίδιο χρονικό διάστημα θα διενεργηθεί έρευνα των αναφερθέντων περιστατικών ΚαΠα παιδιών σε αρχεία και βάσεων δεδομένων.

Οι εκπρόσωποι των ερευνητικών ινστιτούτων, πανεπιστημίων και ΜΚΟ των εννέα συμμετεχόντων κρατών της Βαλκανικής (Αλβανία, Βοσνία & Ερζεγοβίνη, Βουλγαρία, Ελλάδα, Κροατία, ΠΓΔΜ, Ρουμανία, Σερβία, Τουρκία) δεσμεύθηκαν στην κατεύθυνση υπέρβασης των εμποδίων που θέτουν οι πολιτισμικές, πολιτικές διαφορές, καθώς και η πολλαπλότητα των νομικών συστημάτων και να εργαστούν προκειμένου τα αποτελέσματα της έρευνας να συμβάλουν στην επικαιροποίηση των πολιτικών πρόληψης και αντιμετώπισης του φαινομένου, αναβάθμισης των κοινωνικών υπηρεσιών του τομέα, καθώς και ενίσχυσης του συστήματος προστασίας των παιδιών.

Ως εκ τούτου, τα σημαντικότερα ζητήματα που έθιξε η 2η συνάντηση εργασίας, και το Εργαστήριο Εκπαίδευσης που προηγήθηκε, ήταν οι μέθοδοι εναρμόνισης και ενοποίησης του τρόπου διεξαγωγής της έρευνας, καθώς και των ερευνητικών εργαλείων και εκπαιδευτικών υλικών και φυσικά τα ζητήματα ηθικής και δεοντολογίας, που προκύπτουν σε κάθε έρευνα που περιλαμβάνει ανθρώπινα υποκείμενα και ιδιαίτερα παιδιά

Συγκεκριμένα, επιστήμονες, ειδικευμένοι ερευνητές και καθηγητές που συμμετέχουν στο πρόγραμμα, αντάλλαξαν απόψεις και εμπειρίες όσον αφορά:

  • το σχεδιασμό της έρευνας (επιλογή δείγματος, προσαρμογή και μετάφραση των ερευνητικών εργαλείων, κλπ)
  • συμπεράσματα από τον πρώτο έλεγχο των ερευνητικών εργαλείων δια της εφαρμογής τους σε ομάδες ελέγχου (focus groups) παιδιών και γονιών
  • παρακολούθηση της συγκρότησης των εθνικών Δικτύων ενάντια στην κακοποίηση και παραμέληση με τη συμμετοχή οργανισμών που δραστηριοποιούνται στον τομέα
  • εξασφάλιση ανωνυμίας, διασφάλιση δεδομένων, ζητήματα ηθικής και δεοντολογίας
  • προβλήματα που ανέκυψαν σε κάθε επίπεδο της έρευνας - διορθωτικές κινήσεις και πρωτοβουλίες
  • επιτυχίες που σημειώθηκαν και καλές πρακτικές που εφαρμόστηκαν μέχρι σήμερα

Για το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα και με ορίζοντα τον ερχόμενο Οκτώβριο, οπότε και θα πραγματοποιηθεί η επόμενη συνάντηση εργασίας στη Ρουμανία, οριοθετήθηκαν και σχεδιάστηκαν οι τελικές δράσεις εναρμόνισης της μεθοδολογίας της έρευνας, ενώ θα τελειοποιηθεί και η εκπαίδευση των ερευνητών πεδίου στις τεχνικές ερωτηματολογίου και συνεντεύξεων.

Το δίκτυο BECAN παρέχει ενημέρωση σχετικά με τη μελέτη και πρόληψη της ΚαΠα παιδιών στην ιστοσελίδα: http://www.becan.eu/.

Πηγές: Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού- Διεύθυνση Ψυχικής Υγείας και Κοινωνικής Πρόνοιας-Κέντρο για τη Μελέτη και Πρόληψη της Κακοποίησης και Παραμέλησης των Παιδιών (Διευθυντής Γ. Νικολαϊδης).