Η ενδομητρίωση εμφανίζεται όταν ο ιστός της μήτρας αναπτύσσεται έξω από τη μήτρα μιας γυναίκας.

Οι ακόλουθοι παράγοντες μπορεί ενδεχομένως να αυξήσουν τον κίνδυνο μιας γυναίκας να εμφανίσει ενδομητρίωση:

  • Η μη τεκνοποίηση
  • Η ύπαρξη συγγενικού προσώπου με ενδομητρίωση
  • Ο κύκλος 27 ημερών ή μικρότερος
  • Η ύπαρξη πάθησης που επηρεάζει την ικανότητα φυσιολογικής έμμηνης ρήσης
  • Η έμμηνος ρύση που διαρκεί περισσότερο από 7 ημέρες
  • Η ύπαρξη πυελικής λοίμωξης που προκαλεί κυτταρική βλάβη.

Πηγές:
National Women′s Health Information Center