Τα παιδιά με σοβαρού βαθμού απώλεια ακοής παρουσιάζουν πενταπλάσιες πιθανότητες να εκδηλώσουν μηνιγγίτιδα, σύμφωνα με μελέτη που δημοσιεύτηκε στο περιοδικό “Otolaryngology-Head and Neck Surgery”.

Η έρευνα διήρκεσε εννέα χρόνια και πραγματοποιήθηκε σε 663.963 παιδιά γεννημένα στη Δανία μεταξύ 1995-2004. Από αυτά, 39 παιδιά παρουσίαζαν απώλεια ακοής και μηνιγγίτιδα. Στα 5 από τα 39 παιδιά, παρουσιάστηκε πρώτα απώλεια ακοής και ύστερα μηνιγγίτιδα.

Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ότι οι πιθανότητες να εκδηλώσουν μηνιγγίτιδα τα παιδιά με απώλεια ακοής ήταν πενταπλάσιες ενώ ο κίνδυνος θα μπορούσε να είναι ακόμα και δώδεκα φορές μεγαλύτερος σε σύγκριση με τα άλλα παιδιά.

Οι συγγραφείς της έρευνας πιστεύουν ότι από τη μελέτη προκύπτουν αποδείξεις για σχέση μεταξύ απώλειας ακοής και μηνιγγίτιδας και προτρέπουν τους γονείς να είναι προσεχτικοί σε περίπτωση που δουν σημάδια ή συμπτώματα που θα μπορούσαν να οφείλονται σε μηνιγγίτιδα.

Προηγούμενη έρευνα από τα Κέντρα για τον Έλεγχο και την Πρόληψη Νοσημάτων, στις ΗΠΑ, έδειξε ότι παιδιά που είχαν δεχτεί κοχλιακά μοσχεύματα είχαν περισσότερες πιθανότητες να ασθενήσουν από μηνιγγίτιδα.
Παγκοσμίως, 90 στα 60.000 άτομα με κοχλιακό μόσχευμα έχουν παρουσιάσει μηνιγγίτιδα, προκαλώντας το ενδιαφέρον της ιατρικής κοινότητας.


Πηγές:
'Otolaryngology-Head and Neck Surgery'