Η τριχόπτωση στους άντρες είναι μια κατάσταση δύσκολη να την αποδεχτούν καθώς συνδέεται με το πέρασμα των χρόνων, τη μειωμένη φυσική κατάσταση και το φόβο ότι δεν θα είναι πια ελκυστικοί στις γυναίκες.

Καθώς η φαλάκρα εμφανίζεται συνήθως στη μέση ηλικία, οι συνέπειές της στην ψυχολογία του άντρα είναι έντονες. Αν και στους άντρες παρατηρείται σημαντική αναστάτωση σχετικά με την τριχόπτωση, η κατάσταση αυτή φαίνεται πως επηρεάζει εντονότερα τις γυναίκες, οι οποίες δύσκολα μπορούν να συμβιβαστούν με την ιδέα αυτή.

Είναι επιστημονικώς αποδεδειγμένο ότι οι γυναίκες έχουν την τάση να υποφέρουν ψυχολογικά και συναισθηματικά περισσότερο από τους άντρες όταν χάνουν τα μαλλιά τους. Τα ψυχολογικά συμπτώματα των γυναικών ήταν πολύ ισχυρότερα από των αντρών, όπως φάνηκε σε έρευνα που περιελάμβανε τη χρήση ερωτηματολογίων γραμμένων από γιατρούς και ψυχολόγους, για να διαπιστωθούν οι ψυχολογικές συνέπειες της τριχόπτωσης σε άντρες και γυναίκες.

Όπως φάνηκε, οι γυναίκες ανησυχούσαν σε μεγάλο βαθμό σχετικά με την εντύπωση που έκαναν στους άντρες, αλλά και γενικότερα στους άλλους ανθρώπους. Όπως πιστεύουν οι ειδικοί, οι γυναίκες επηρεάζονται εντονότερα, καθώς ενδιαφέρονται περισσότερο για την εντύπωση που προκαλούν στους άλλους.

Παράλληλα, θεωρούν ότι η τριχόπτωση μειώνει την αυτοεκτίμησή τους και την αυτοπεποίθηση τους. Οι γυναίκες έχουν την τάση να εμφανίζουν μειωμένη αυτοπεποίθηση και να ανησυχούν για τον τρόπο που τις βλέπουν οι άλλοι.

Αν και η απώλεια μαλλιών είναι κάτι που συμβαίνει και στα δυο φύλα, η απώλεια στους άντρες είναι περισσότερο αναμενόμενη και αποδεκτή ενώ ακολουθεί και κάποιο συγκεκριμένο ΄μοτίβο’.

Στην περίπτωση των γυναικών, αυτές δεν υποστηρίζονται από τον κοινωνικό τους περίγυρο στο θέμα αυτό καθώς οι φίλοι και συγγενείς δεν το θεωρούν σημαντικό. Αυτό συμβαίνει γιατί δεν υπάρχει κάποιο ΄μοτίβο’ στον τρόπο που οι γυναίκες χάνουν τα μαλλιά τους.

Η τριχόπτωση των γυναικών δεν αρχίζει σε συγκεκριμένη ηλικία και είναι διασκορπισμένη.