Πάσχοντες από ημικρανία έχουν διπλάσιες πιθανότητες να εμφανίζουν κατάθλιψη. Νέα έρευνα ανακάλυψε ότι άνθρωποι με ημικρανίες, που επίσης παρουσιάζουν κατάθλιψη, έχουν μικρότερο εγκέφαλο, ανακάλυψη που θα μπορούσε να δώσει περισσότερα στοιχεία για την αντιμετώπιση των παθήσεων.

Ο Dr. Larus S. Gudmundsson, του National Institute on Aging, δήλωσε ότι η έρευνα υποδεικνύει ότι άνθρωποι με ημικρανία και κατάθλιψη μπορεί ενδεχομένως να αντιπροσωπεύουν μοναδική ομάδα σε σχέση με αυτούς που πάσχουν από μόνο μια από τις 2 παθήσεις και μπορεί να χρειάζονται διαφορετικές στρατηγικές για τη μακροπρόθεσμη αντιμετώπιση.

Οι ερευνητές θέλησαν να διαπιστώσουν πώς η ύπαρξη κατάθλιψης και ημικρανίας επηρεάζει τον εγκέφαλο των ανθρώπων. Η έρευνά τους δημοσιεύτηκε στη διαδικτυακή έκδοση του περιοδικού 'Neurology'. Εστίασαν σε σχεδόν 4.300 ανθρώπους, με μέση ηλικία τα 51 έτη, όταν ελέγχθηκαν για ημικρανίες μεταξύ του 1967 και 1991.

Επαναξιολογήθηκαν με τεστ για την κατάθλιψη και μαγνητική τομογραφία μεταξύ του 2002 και 2006 σε ηλικία 76 ετών.

Από τους συμμετέχοντες, 37 είχαν ημικρανία και κατάθλιψη, ενώ περισσότεροι από 2.700 δεν είχαν καμία πάθηση.

Δεν φάνηκε διαφορά στο μέγεθος του εγκεφάλου όταν συγκρίθηκαν άνθρωποι με μόνο ημικρανία ή κατάθλιψη με ανθρώπους χωρίς μια από τις 2 παθήσεις. Ωστόσο, άνθρωποι με κατάθλιψη και ημικρανίες είχαν όγκο εγκεφαλικού ιστού μικρότερο κατά 19,2 μιλιμέτρ κατά μέσον όρο σε σχέση με ανθρώπους που δεν εμφάνιζαν τις παθήσεις.

Οι ερευνητές δεν είναι σίγουροι τι σημαίνει αλλά ο Gudmundsson έδειξε ότι ορισμένοι παράγοντες που σχετίζονται με τις 2 παθήσεις, όπως ο πόνος, η φλεγμονή του εγκεφάλου, γενετικοί παράγοντες ή κοινωνικοί και οικονομικοί παράγοντες μπορεί ενδεχομένως να επηρεάζουν τον όγκο του εγκεφάλου.

Αντίθετα, άνθρωποι με μικρότερο εγκέφαλο μπορεί ενδεχομένως να είναι πιο επιρρεπείς στις συγκεκριμένες παθήσεις. Η συγκεκριμένη έρευνα δεν εστίασε στο ποιο έρχεται πρώτα, οι παθήσεις ή οι αλλαγές στον εγκέφαλο.

Ο Gudmundsson σημειώνει ότι είναι σημαντικό να υπογραμμίσουμε ότι οι συμμετέχοντες υποβλήθηκαν μόνο μια φορά σε μαγνητική τομογραφία, επομένως δεν μπορούμε να πούμε ότι οι 2 παθήσεις οδήγησαν σε ατροφία του εγκεφάλου.

Πηγές: 'Neurology'.