Οι απεικονιστικές εξετάσεις εγκεφάλου μπορεί να επιτρέψουν τον εντοπισμό της δυσλεξίας σε παιδιά προσχολικής ηλικίας, ακόμα
και πριν αρχίσουν να διαβάζουν, σύμφωνα με ερευνητές.

Αμερικανική ομάδα ερευνητών ανακάλυψε σημάδια σε απεικονιστικές εξετάσεις, που ήδη έχουν παρατηρηθεί σε ενήλικες με την πάθηση.

Οι συγκεκριμένες εγκεφαλικές διαφορές θα μπορούσαν να αποτελούν αιτία παρά συνέπεια της δυσλεξίας, αναφέρει το περιοδικό
Journal of Neuroscience.

Οι ερευνητές ελπίζουν ότι οι απεικονιστικές εξετάσεις θα επιτρέπουν την έγκαιρη διάγνωση και παρέμβαση.

Η περιοχή του εγκεφάλου που επηρεάζεται ονομάζεται τοξοειδής δεσμίδα.

Οι ερευνητές μελέτησαν 40 παιδιά προσχολικής ηλικίας και ανακάλυψαν ότι ορισμένα είχαν συρρίκνωση της περιοχής του εγκεφάλου
που επεξεργάζεται ήχους λέξεων και τη γλώσσα.

Ζήτησαν από τα παιδιά να εκτελέσουν διαφόρων ειδών τεστ πριν το διάβασμα, όπως να προσπαθούν διαφορετικούς ήχους σε λέξεις.

Χαμηλότερο σκορ είχαν τα παιδιά με μικρότερη τοξοειδή δεσμίδα.

Είναι νωρίς να δηλώσουμε ότι οι δομικές διαφορές στον εγκέφαλο που ανακαλύφθηκαν στην έρευνα είναι δείκτης δυσλεξίας. Οι ερευνητές
σχεδιάζουν να παρακολουθήσουν ομάδες παιδιών καθώς προχωρούν στο σχολείο για να το διαπιστώσουν.

Ο ερευνητής John Gabrieli δήλωσε ότι δεν γνωρίζουμε ακόμη πώς εξελίσσεται διαχρονικά. Δεν γνωρίζουμε πόσα από τα παιδιά θα εμφανίσουν προβλήματα. Αλλά θέλουμε να επέμβουμε πριν από αυτό και όσο πιο μικρό είναι το παιδί τόσο το καλύτερο. Ήδη γνωρίζουμε ότι προγράμματα και παρεμβάσεις για το διάβασμα βοηθούν.

Στην έρευνα, ο όγκος της αριστερής τοξοειδούς δεσμίδας είχε ιδιαίτερα ισχυρή σχέση με φτωχότερα αποτελέσματα στα τεστ πριν το διάβασμα.

Η αριστερή τοξοειδής δεσμίδα συνδέει μια περιοχή του εγκεφάλου που εμπλέκεται στην παραγωγή του λόγου με άλλη που
χρησιμοποιείται για την κατανόηση της γραπτής και προφορικής γλώσσας.

Μεγαλύτερη και πιο οργανωμένη τοξοειδής δεσμίδα θα μπορούσε να βοηθήσει στην επικοινωνία μεταξύ των 2 περιοχών.

Ο Gabrieli δήλωσε ότι η συγκεκριμένη περιοχή ταιριάζει με αρκετά από αυτά που ήδη γνωρίζουμε, επομένως είναι καλός υποψήφιος.

Οι απεικονιστικές εξετάσεις εγκεφάλου μπορεί να επιτρέψουν τον εντοπισμό της δυσλεξίας σε παιδιά προσχολικής ηλικίας, ακόμα
και πριν αρχίσουν να διαβάζουν, σύμφωνα με ερευνητές.

Αμερικανική ομάδα ερευνητών ανακάλυψε σημάδια σε απεικονιστικές εξετάσεις, που ήδη έχουν παρατηρηθεί σε ενήλικες με την πάθηση.

Οι συγκεκριμένες εγκεφαλικές διαφορές θα μπορούσαν να αποτελούν αιτία παρά συνέπεια της δυσλεξίας, αναφέρει το περιοδικό
Journal of Neuroscience.

Οι ερευνητές ελπίζουν ότι οι απεικονιστικές εξετάσεις θα επιτρέπουν την έγκαιρη διάγνωση και παρέμβαση.

Η περιοχή του εγκεφάλου που επηρεάζεται ονομάζεται τοξοειδής δεσμίδα.

Οι ερευνητές μελέτησαν 40 παιδιά προσχολικής ηλικίας και ανακάλυψαν ότι ορισμένα είχαν συρρίκνωση της περιοχής του εγκεφάλου
που επεξεργάζεται ήχους λέξεων και τη γλώσσα.

Ζήτησαν από τα παιδιά να εκτελέσουν διαφόρων ειδών τεστ πριν το διάβασμα, όπως να προσπαθούν διαφορετικούς ήχους σε λέξεις.

Χαμηλότερο σκορ είχαν τα παιδιά με μικρότερη τοξοειδή δεσμίδα.

Είναι νωρίς να δηλώσουμε ότι οι δομικές διαφορές στον εγκέφαλο που ανακαλύφθηκαν στην έρευνα είναι δείκτης δυσλεξίας. Οι ερευνητές
σχεδιάζουν να παρακολουθήσουν ομάδες παιδιών καθώς προχωρούν στο σχολείο για να το διαπιστώσουν.

Ο ερευνητής John Gabrieli δήλωσε ότι δεν γνωρίζουμε ακόμη πώς εξελίσσεται διαχρονικά. Δεν γνωρίζουμε πόσα από τα παιδιά θα εμφανίσουν προβλήματα. Αλλά θέλουμε να επέμβουμε πριν από αυτό και όσο πιο μικρό είναι το παιδί τόσο το καλύτερο. Ήδη γνωρίζουμε ότι προγράμματα και παρεμβάσεις για το διάβασμα βοηθούν.

Στην έρευνα, ο όγκος της αριστερής τοξοειδούς δεσμίδας είχε ιδιαίτερα ισχυρή σχέση με φτωχότερα αποτελέσματα στα τεστ πριν το διάβασμα.

Η αριστερή τοξοειδής δεσμίδα συνδέει μια περιοχή του εγκεφάλου που εμπλέκεται στην παραγωγή του λόγου με άλλη που
χρησιμοποιείται για την κατανόηση της γραπτής και προφορικής γλώσσας.

Μεγαλύτερη και πιο οργανωμένη τοξοειδής δεσμίδα θα μπορούσε να βοηθήσει στην επικοινωνία μεταξύ των 2 περιοχών.

Ο Gabrieli δήλωσε ότι η συγκεκριμένη περιοχή ταιριάζει με αρκετά από αυτά που ήδη γνωρίζουμε, επομένως είναι καλός υποψήφιος.