Σε ανθρώπους με δυσλεξία τα video games μπορεί ενδεχομένως να βοηθήσουν να ελέγξουν καλύτερα την προσοχή μεταξύ ακουστικών και οπτικών στοιχείων, αποκαλύπτει νέα έρευνα.

Σε νέα έρευνα που δημοσιεύεται στο περιοδικό 'Cell Biology', οι ερευνητές εξέτασαν το χρόνο αντίδρασης 34 εθελοντών ζητώντας τους να πατήσουν ένα κουμπί κάθε φορά που άκουγαν έναν ήχο, έβλεπαν flash ή είχαν την εμπειρία και των 2 κατά τη διάρκεια του πειράματος. Οι μισοί εθελοντές της ομάδας είχαν δυσλεξία και οι υπόλοιποι όχι.

Η ερευνήτρια Vanessa Harrar, του University of Oxford, δήλωσε ότι αυτό ταιριάζει με το μοντέλο προσοχής της δυσλεξίας-το να είναι κάποιος πιο αργός στη μετατόπιση της προσοχής από το ένα σημείο στο άλλο.

Ωστόσο οι ερευνητές παρατήρησαν ότι η ομάδα της δυσλεξίας εμφάνισε παρόμοια ποσοστά ανταπόκρισης με την ομάδα ελέγχου όσον αφορά την αντίδραση σε οπτικό στοιχείο μετά από ένα ακουστικό-ασυμμετρία που δεν είχε παρατηρηθεί προηγουμένως σε δυσλεκτικούς.
Πιστεύουν ότι αυτό μπορεί να οφείλεται στο ότι τα ακουστικά στοιχεία προέρχονταν από την ίδια τοποθεσία με τα οπτικά-μια οθόνη που είχε μεγάφωνα ώστε ο ήχος να φαίνεται ότι προέρχεται από το μέσον της οθόνης- σε αντίθεση με διαφορετική τοποθεσία.

Ήδη γνώριζαν οι ερευνητές ότι οι δυσλεκτικοί έχουν δυσκολία στη μετατόπιση από το ένα μέρος στο άλλο. Η νέα έρευνα είναι η πρώτη που ελέγχει την τοποθεσία έτσι ώστε όλα να θεωρούνται ότι προέρχονται από το ίδιο μέρος.
Τα ευρήματα οδηγούν τους ερευνητές να υποθέσουν ότι τα video games μπορεί να είναι πολύτιμα για ανθρώπους με δυσλεξία-βοηθώντας τους να μετατοπιστούν εύκολα μεταξύ ακουστικών και οπτικών σημάτων.

Η Harrar ανέφερε το παράδειγμα των παιδιών που μαθαίνουν να διαβάζουν. Υπάρχει συνεχής μετατόπιση μεταξύ ήχου και οπτικού σημείου όπως και τοποθεσίας, ώστε αν κάποιος δεν μπορεί να μετατοπίσει την προσοχή είναι δύσκολο να μάθει τον ήχο που συνδέεται με το γράμμα και τη λέξη.

Η Harrar δήλωσε ότι η ιδέα είναι να εκπαιδευτεί ο άνθρωπος με κάποιου είδους video game που εκπαιδεύει τις κινήσεις του ματιού σε διάφορες τοποθεσίες για να προστεθεί πολυαισθητηριακό στοιχείο.
Ενώ η έρευνα είναι ακόμα σε προκαταρκτικό στάδιο, οι ερευνητές υποδεικνύουν ότι μελλοντικά εκπαιδευτικά προγράμματα για τη δυσλεξία θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη το εύρημα της ασυμμετρίας.
Τελικά οι ερευνητές επιθυμούν να μπορέσουν να ταιριάξουν διάφορα χαρακτηριστικά της δυσλεξίας με video games που στοχεύουν συγκεκριμένες ελλείψεις.
Πρόκειται για την εύρεση της σωστής εκπαίδευσης για κάθε άνθρωπο, δήλωσε η Harrar.

 

Πηγές:
Cell Biology'.