Εφαρμογή σε smartphone που χρησιμοποιεί ανάλυση φωνής για τον εντοπισμό αλλαγών στη διάθεση ασθενών με διπολική διαταραχή, δοκιμάζεται από ερευνητές.

Η εφαρμογή φάνηκε υποσχόμενη σε αρχικές δοκιμές που πραγματοποιήθηκαν σε μικρή ομάδα ασθενών, σύμφωνα ερευνητική ομάδα του University of Michigan, και αν περαιτέρω δοκιμές επιβεβαιώσουν τη χρησιμότητα, η εφαρμογή θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για τον εντοπισμό μικρών αλλαγών στη φωνή οι οποίες δίνουν αρχική προειδοποίηση σχετικά με αλλαγές στη διάθεση σε ανθρώπους με διπολική διαταραχή και τους φροντιστές τους.

Η εφαρμογή αναλύει αυτόματα τη φωνή των χρηστών κατά τα διάρκεια συνδιαλέξεων σε smartphone χωρίς να χάνεται η ιδιωτικότητα, σύμφωνα με την ερευνητική ομάδα.

Ο ερευνητής Zahi Karam, δήλωσε ότι τα αποτελέσματα της πιλοτικής έρευνας μας δίνουν προκαταρκτικές ενδείξεις σχετικά με την έννοια ότι μπορούμε να εντοπίζουμε την κατάσταση της διάθεσης σε κανονικά τηλεφωνήματα αναλύοντας στοιχεία και ιδιότητες του λόγου χωρίς να παραβιάζεται η ιδιωτικότητα των συνομιλιών.

Πρόσθεσε ότι καθώς συλλέγει περισσότερα στοιχεία, το μοντέλο θα βελτιωθεί και ο τελικός στόχος είναι η πρόβλεψη των ψυχικών μεταπτώσεων ώστε να είναι πιθανή η έγκαιρη παρέμβασή, δήλωσε ο Karam.

Ο Dr. Melvin McInnis, δήλωσε ότι η ικανότητα πρόβλεψης αλλαγών στη διάθεση εγκαίρως ώστε να υπάρξει παρέμβαση θα ήταν δείκτης τεράστιας αξίας για τη διπολική διαταραχή.

Η έρευνα παρουσιάστηκε στο συνέδριο International Conference on Acoustics, Speech and Signal Processing την περασμένη εβδομάδα, στη Φλωρεντία.

Άλλες παθήσεις επίσης επηρεάζουν τις φωνές των ασθενών, επομένως είναι πιθανό να αναπτυχθούν παρόμοιες εφαρμογές για διαταραχές που κυμαίνονται από τη σχιζοφρένεια και το μετατραυματικό στρες έως τη νόσο Πάρκινσον.