Μελέτη καρδιολόγων του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Hadassah

Μελέτη καρδιολόγων του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Hadassah της Ιερουσαλήμ επιβεβαίωσε ότι οι αυξομειώσεις του θυρεοειδούς ενέχουν σημαντικό κίνδυνο για ασθενείς που πάσχουν από καρδιακή ανεπάρκεια. «Η θυρεοειδής ανισορροπία συνεπάγει σημαντικό κίνδυνο για την καρδιακή ανεπάρκεια και απαιτεί προσοχή», ανέφεραν οι ειδικοί. Η μελέτη κατέδειξε, εξάλλου, ότι τα αυξημένα επίπεδα της θυρεοειδούς ορμόνης (TSH) συνδέονται με το «χειρότερο κλινικό αποτέλεσμα» σε ασθενείς που πάσχουν από καρδιακή ανεπάρκεια.

Παρόλο που ήταν γνωστό ότι η δυσλειτουργία του θυρεοειδούς επηρεάζει την καρδιακή λειτουργία κι είναι ένας παράγοντας κινδύνου για καρδιακή ανεπάρκεια, ωστόσο τα στοιχεία σχετικά με την κλινική σημασία των επιπέδων TSH, ως προγνωστικού παράγοντα της έκβασης σε ασθενείς με καρδιακή ανεπάρκεια, ήταν ελάχιστα. Τα ευρήματα της μελέτης αποκαλύπτουν πως τόσο τα ψηλά όσο και τα χαμηλά επίπεδα TSH σχετίζονται με αυξημένο ποσοστό θνησιμότητας. Επιπλέον, ανακαλύφθηκε ότι το TSH αποτελεί ανεξάρτητο προγνωστικό παράγοντα θανάτου και ενδονοσοκομειακής θεραπείας λόγω καρδιακής ανεπάρκειας. Για τους ασθενείς στους οποίους δεν χορηγήθηκε θεραπεία για θυρεοειδή, το TSH ήταν ακόμα μεγαλύτερος προγνωστικός παράγοντας θνησιμότητας.

Η μελέτη, υπό τον τίτλο «Η Επίδραση της λειτουργίας του θυρεοειδούς στο κλινικό αποτέλεσμα σε ασθενείς με καρδιακή ανεπάρκεια», δημοσιεύθηκε στο European Journal of Heart Failure