Νέα έρευνα αναφέρει ότι η τακτική άσκηση με γιόγκα μπορεί ενδεχομένως να βοηθήσει ανθρώπους με διπολική διαταραχή.

Η έρευνα επέλεξε 109 ανθρώπους με διπολική διαταραχή οι οποίοι έκαναν γιόγκα. Οι συμμετέχοντες συμπλήρωσαν ερωτηματολόγιο σχετικά με την άσκηση που έκαναν με γιόγκα και την επίδρασή της στα συμπτώματα της διαταραχής συναισθήματος.

Σύμφωνα με την έρευνα, από τους 86 ανθρώπους που απάντησαν κατάλληλα, 70 είχαν θετικά αποτελέσματα σε ερωτηματολόγιο αξιολόγησης για συμπτώματα μανίας ή υπομανίας.

Η Dr Lisa A. Uebelacker, του Butler Hospital and Brown University, στην Providence, δήλωσε ότι ορισμένοι άνθρωποι με διπολική διαταραχή πίστευαν ότι η γιόγκα είχε σημαντικά θετική επίδραση στη ζωή τους αλλά σημείωσαν ότι η έρευνα έδειξε ότι η γιόγκα δεν ήταν χωρίς κινδύνους περιλαμβανομένων της δυνητικής επιδείνωσης των συμπτωμάτων.

Οι ερευνητές ανέφεραν θετικές συναισθηματικές επιδράσεις της γιόγκα, όπως μειωμένο άγχος και ανησυχία, θετική νοητική επίδραση, θετική σωματική επίδραση, όπως απώλεια βάρους, αυξημένη ενέργεια και βελτιωμένο ύπνο.

Σύμφωνα με την έρευνα, το ένα τέταρτο των συμμετεχόντων ανέφεραν κάποιου είδους αρνητική επίδραση σε σχέση με τη γιόγκα.

Η έρευνα δημοσιεύεται στο περιοδικό ‘’Journal of Psychiatric Practice’’.

 

Πηγές: ‘’Journal of Psychiatric Practice’’.