Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εγκρίνει το nivolumab, τον πρώτο αναστολέα του σημείου ελέγχου του ανοσοποιητικού PD-1 στην Ευρώπη που έχει αποδειχθεί ότι παρατείνει την επιβίωση σε ασθενείς με προχωρημένο, πλακώδη, μη μικροκυτταρικό καρκίνο του πνεύμονα που είχαν λάβει προηγούμενη θεραπεία.

Ο πρώτος εγκεκριμένος ανοσο-ογκολογικός παράγοντας για τον καρκίνο του πνεύμονα στην Ευρώπη και η πρώτη σημαντική θεραπευτική πρόοδος εδώ και περισσότερο από μία δεκαετία

Η έγκριση δόθηκε με βάση τη μελέτη Checkmate -017, που κατέδειξε ότι το nivolumab σχεδόν διπλασίασε τη συνολική επιβίωση των ασθενών στον ένα χρόνο έναντι της χημειοθεραπείας (42% έναντι 24%) και επέδειξε 41% μείωση του κινδύνου θανάτου έναντι της δοσεταξέλης. Ο φάκελος περιελάμβανε επίσης δεδομένα από τη μελέτη Checkmate -063.

Το προφίλ ασφάλειας του nivolumab είναι σε συμφωνία με εκείνο που έχει αναφερθεί σε προηγούμενες μελέτες

H Bristol-Myers Squibb ανακοίνωσε σήμερα ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε το nivolumab για την αντιμετώπιση του τοπικά προχωρημένου ή μεταστατικού, πλακώδους, μη μικροκυτταρικού καρκίνου του πνεύμονα (SQ NSCLC) μετά από προηγούμενη χημειοθεραπεία.

Η έγκριση αυτή σηματοδοτεί την πρώτη σημαντική θεραπευτική πρόοδο στον SQ NSCLC εδώ και περισσότερο από μία δεκαετία στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ). Το nivolumab αποτελεί επίσης τον πρώτο και μοναδικό αναστολέα του σημείου ελέγχου του ανοσοποιητικού συστήματος PD-1 που επιδεικνύει όφελος συνολικής επιβίωσης (OS) σε αντιμετωπισμένο στο παρελθόν μεταστατικό SQ NSCLC. Η έγκριση αυτή επιτρέπει την εμπορική κυκλοφορία του nivolumab και στα 28 Κράτη-Μέλη της ΕΕ.

«Με την έγκριση του nivolumab στην ΕΕ, οι ασθενείς στην Ευρώπη έχουν για πρώτη φορά, τα τελευταία τουλάχιστον δέκα χρόνια, πρόσβαση σε μία εντελώς νέα θεραπευτική μέθοδο για τον προχωρημένο, πλακώδη, μη μικροκυτταρικό καρκίνο του πνεύμονα, η οποία έχει τη δυνατότητα να αντικαταστήσει την καθιερωμένη θεραπεία», δήλωσε ο Emmanuel Blin, Senior VP, Head of Commercialization, Policy and Operations, Bristol-Myers Squibb. «Η Bristol-Myers Squibb έχει αφοσιωθεί στο να αλλάξει τις προσδοκίες για την επιβίωση καθώς και τον τρόπο με τον οποίο ζουν οι ασθενείς με προχωρημένους καρκίνους και έχει δεσμευτεί για συνεχή, ταχεία και με αίσθηση του επείγοντος παροχή νέων προσεγγίσεων για την επίτευξη αυτού του σκοπού».

Η έγκριση βασίζεται στα αποτελέσματα των μελετών CheckMate -017 και -063.

Στη Φάσης III μελέτη CheckMate -017, το nivolumab επέδειξε ανώτερο κλινικό όφελος σε όλα τα καταληκτικά σημεία έναντι της καθιερωμένης θεραπείας με δοσεταξέλη, ανεξαρτήτως της κατάστασης έκφρασης του PD-L1, συμπεριλαμβανομένης της μείωσης του κινδύνου θανάτου κατά 41% ( HR:0.59), του σημαντικά ανώτερου ποσοστού συνολικής επιβίωσης (OS) της τάξεως του 42% έναντι του 24% για τη δοσεταξέλη στο ένα έτος και της ανώτερης σε διάρκεια αντινεοπλασματικής δράσης.


Στη Φάσης II μελέτη CheckMate -063, το nivolumab επέδειξε εκτιμώμενο ποσοστό επιβίωσης στο ένα έτος της τάξεως του 41% και διάμεση OS 8,2 μηνών. Το προφίλ ασφάλειας του nivolumab είναι σε συμφωνία με εκείνο που έχει αναφερθεί σε προηγούμενες μελέτες, ενώ στη μελέτη Checkmate -017, είναι επίσης ευνοϊκό σε σύγκριση με τη δοσεταξέλη.

«Η σημερινή έγκριση του nivolumab για το μη μικροκυτταρικό καρκίνο του πνεύμονα εκ πλακωδών κυττάρων αποτελεί πραγματικά μία σημαντική πρόοδο για τους ασθενείς που παλεύουν ενάντια σε αυτή την επιθετική νόσο καθώς και για τους παρόχους φροντίδας της υγείας που τους αντιμετωπίζουν», δήλωσε ο Rolf Stahel, MD, πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Ιατρικής Ογκολογίας και Καθηγητής στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Ζυρίχης. «Το nivolumab έχει επιδείξει στατιστικά και κλινικά σημαντική βελτίωση της αποτελεσματικότητας έναντι της καθιερωμένης φροντίδας σε αυτόν τον πληθυσμό ασθενών. Η έγκριση αυτή ενισχύει το επιστημονικό υπόβαθρο της Ανοσο-Ογκολογίας και εμπλουτίζει τις γνώσεις μας αναφορικά με το ρόλο της έκφρασης του PD-L1.»

Στην Ευρώπη, η επίπτωση και τα ποσοστά θνητότητας για τον καρκίνο του πνεύμονα είναι σε άνοδο, ενώ αυτή τη στιγμή ευθύνεται για το 20% όλων των θανάτων από καρκίνο. Ο NSCLC αποτελεί έναν από τους συχνότερους τύπους της νόσου και περίπου το 85% των συνολικών περιπτώσεων καρκίνου του πνεύμονα. Ο SQ NSCLC αντιπροσωπεύει περίπου το 25% έως 30% όλων των περιστατικών καρκίνου του πνεύμονα. Για τους ασθενείς με NSCLC, των οποίων η νόσος επανεμφανίζεται ή εξελίσσεται παρά τη χημειοθεραπεία, οι θεραπευτικές επιλογές είναι περιορισμένες, ενώ η πρόγνωση είναι κακή, με περίπου ποσοστό επιβίωσης 2% στα πέντε έτη, παγκοσμίως.

Σχετικά με τις μελέτες CheckMate -017, -063

Η έγκριση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής βασίζεται σε δεδομένα από δύο μελέτες (Φάσης III CheckMate -017 και Φάσης II CheckMate -063). Και στις δύο μελέτες διερευνήθηκε το nivolumab σε δόση 3 mg/kg χορηγούμενη κάθε δύο εβδομάδες, σχήμα που είναι καλά τεκμηριωμένο από το Φάσης III πρόγραμμα κλινικής ανάπτυξης του nivolumab σε διάφορους όγκους.

Η CheckMate -017 είναι μία Φάσης III, ανοικτή, τυχαιοποιημένη κλινική μελέτη, στην οποία αξιολογήθηκε η ενδοφλέβια χορήγηση του nivolumab 3 mg/kg σε διάστημα 60 λεπτών κάθε δύο εβδομάδες έναντι της καθιερωμένης θεραπείας με ενδοφλεβίως χορηγούμενη δοσεταξέλη 75 mg/m2 κάθε τρεις εβδομάδες σε ασθενείς με προχωρημένο SQ NSCLC, οι οποίοι εμφάνισαν επιδείνωση νόσου κατά τη διάρκεια ή μετά από τη λήψη μιας προηγούμενης χημειοθεραπείας με διπλό συνδυασμό με βάση στην πλατίνα.Το κύριο καταληκτικό σημείο της μελέτης ήταν η συνολική επιβίωση (OS), ενώ τα δευτερεύοντα καταληκτικά σημεία περιελάμβαναν την επιβίωση χωρίς εξέλιξη της νόσου (PFS) και το ποσοστό συνολικής ανταπόκρισης (ORR) . Στη μελέτη συμπεριλήφθηκαν ασθενείς ανεξαρτήτως της κατάστασης ως προς την έκφραση του PD-L1.

Τα αποτελέσματα από την CheckMate -017 έδειξαν 41% μείωση του κινδύνου θανάτου με ποσοστό επιβίωσης στο ένα έτος 42% για το nivolumab (42,1% [95% CI: 33,7 – 50,3]) έναντι 24% (23,7% [95% CI: 16,9, 31,1]) για τη δοσεταξέλη (HR 0,59, 96,8% CI: 0,43, 0,81, p=0,0002). Η διάμεση συνολική επιβίωση ήταν 9,2 μήνες για το nivolumab έναντι 6 μηνών για τη δοσεταξέλη. Το nivolumab επίσης επέφερε με συνέπεια στατιστικά και κλινικά σημαντικές βελτιώσεις σε όλα τα δευτερεύοντα καταληκτικά σημεία: ORR και PFS, έναντι της δοσεταξέλης σε ασθενείς με προχωρημένο SQ NSCLC που είχαν λάβει προηγούμενη θεραπεία. Το όφελος ως προς την επιβίωση παρατηρήθηκε ανεξάρτητα της κατάστασης έκφρασης του PD-L1 σε όλα τα προκαθορισμένα επίπεδα έκφρασης (1%, 5% και 10%).

Το προφίλ ασφάλειας του nivolumab στην CheckMate -017 ήταν σε αντιστοιχία με προηγούμενες μελέτες και ευνοϊκό σε σχέση με τη δοσεταξέλη. Σχετιζόμενα με τη θεραπεία ανεπιθύμητα συμβάντα (AE) εμφανίστηκαν λιγότερο συχνά με το nivolumab (οποιουδήποτε βαθμού, 58%, βαθμός 3 4, 6,9%, δεν υπήρχαν συμβάντα βαθμού 5) σε σύγκριση με τη δοσεταξέλη (οποιουδήποτε βαθμού, 86%, βαθμού 3 5, 55%, βαθμού 5, 2,3%), συμπεριλαμβανομένων των αιματολογικών και μη αιματολογικών τοξικοτήτων.

Τα σχετιζόμενα με τη θεραπεία ανεπιθύμητα συμβάντα οδήγησαν σε διακοπή το 3,1% των ασθενών στο σκέλος nivolumab σε σύγκριση με το 10,1% για τη δοσεταξέλη. Το πιο συχνό σχετιζόμενο με τη θεραπεία συμβάν που οδήγησε σε διακοπή στο σκέλος nivolumab ήταν η πνευμονίτιδα (1,5%), ενώ στο σκέλος της δοσεταξέλης ήταν η περιφερική νευροπάθεια (3,1%).

Τα επιστημονικά δεδομένα από τη μελέτη CheckMate -017 δημοσιεύτηκαν πρόσφατα στο The New England Journal of Medicine και παρουσιάστηκαν κατά τη διάρκεια μίας προφορικής συνεδρίασης περιλήψεων στην Ετήσια Συνάντηση της Αμερικανικής Εταιρείας Κλινικής Ογκολογίας( ASCO) που πραγματοποιήθηκε το Μάιο του 2015.

Η CheckMate -063 είναι μία Φάσης II, μονού σκέλους, ανοικτή μελέτη στην οποία συμπεριλήφθηκαν ασθενείς με μεταστατικό, πλακώδη, μη μικροκυτταρικό καρκίνο του πνεύμονα και επιδείνωση νόσου μετά από δύο ή περισσότερες γραμμές θεραπείας. Σε αυτή τη μελέτη, το κύριο καταληκτικό σημείο που ήταν το τεκμηριωμένο ποσοστό αντικειμενικής ανταπόκρισης ( ORR ) από ανεξάρτητη επιτροπή ακτινολογικής επανεξέτασης, ήταν 14,5% (95% CI: 8,47, 22,2) με εκτιμώμενο ποσοστό επιβίωσης στο ένα έτος 41% και διάμεση επιβίωση : OS 8,21 μήνες (95% CI: 6,05, 10,9). Το προφίλ ασφάλειας του nivolumab στην CheckMate -063 ήταν σε συμφωνία με προηγούμενες κλινικές μελέτες και η διαχείρισή του έγινε με τη χρήση καθιερωμένων αλγορίθμων ασφαλείας.