Το να έχει κάποιος αυτοκτονικές σκέψεις δεν σημαίνει απαραίτητα ότι πάσχει από κατάθλιψη, καθώς ερευνητές ανακάλυψαν ότι τέτοια συμπτώματα κατάθλιψης είναι εξαιρετικά συνήθη σε ανθρώπους που πάσχουν από αποφρακτική άπνοια ύπνου.

Οι ερευνητές ανακάλυψαν επίσης ότι τα συμπτώματα βελτιώνονται σημαντικά όταν η άπνοια αντιμετωπίζεται με θεραπεία με τη συσκευή CPAP.

Ο ερευνητής David Hillman, καθηγητής στο University of Western Australia, δήλωσε ότι αποτελεσματική θεραπεία άπνοιας ύπνου οδήγησε σε ουσιαστική βελτίωση των συμπτωμάτων κατάθλιψης, περιλαμβανομένου του αυτοκτονικού ιδεασμού.

Ο Hillman σημείωσε, ότι τα ευρήματα υπογραμμίζουν την πιθανότητα η άπνοια να διαγνωστεί λανθασμένα ως κατάθλιψη.

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε σε 426 ασθενείς που παραπέμφθηκαν σε κέντρο ύπνου για αξιολόγηση τυχόν άπνοιας. Η μέση ηλικία τους ήταν τα 52 χρόνια.

Από όλους τους ασθενείς, 293 διαγνώστηκαν με άπνοια και ακολούθησαν θεραπεία με συσκευή CPAP.
Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, ποσοστό 73% των ασθενών με άπνοια είχε στην έναρξη κλινικώς σημαντικά καταθλιπτικά συμπτώματα, με παρόμοια εμφάνιση συμπτωμάτων μεταξύ αντρών και γυναικών.
Τα συμπτώματα αυξήθηκαν σταδιακά και ανεξάρτητα από τη σοβαρότητα της άπνοιας.

Κλινικώς σημαντικά συμπτώματα κατάθλιψης παρέμειναν στο 4% μόνο, των ασθενών με άπνοια που υποβλήθηκαν σε θεραπεία για 3 μήνες.

Στο 41% των ασθενών που ακολούθησαν τη θεραπεία, οι οποίοι αρχικά ανέφεραν αυτοκαταστροφικά αισθήματα ή δήλωσαν ότι θα ήταν καλύτερα να είχαν πεθάνει, κανένας δεν ανέφερε εμμένουσες αυτοκτονικές σκέψεις στη διάρκεια των 3 μηνών.
Σύμφωνα με τους ερευνητές, τα αποτελέσματα υπογραμμίζουν τη σημασία της εξέτασης ανθρώπων με συμπτώματα κατάθλιψης για την πιθανότητα να πάσχουν από άπνοια ύπνου.

Τα ευρήματα δημοσιεύτηκαν στο περιοδικό ‘’Journal of Clinical Sleep Medicine’’.

 

Πηγές: ‘’Journal of Clinical Sleep Medicine’’.