Αρκετές έρευνες έχουν συνδέσει τα χαμηλά επίπεδα της βιταμίνης D με αυξημένο κίνδυνο πολλαπλής σκλήρυνσης. Επιπλέον, σε ανθρώπους που πάσχουν από τη νόσο, χαμηλά επίπεδα της συγκεκριμένης βιταμίνης έχουν συνδεθεί με μεγαλύτερη αναπηρία και πιο σοβαρά συμπτώματα.

Το αν συμπληρώματα βιταμίνης D μπορούν να ωφελήσουν ασθενείς με τη νόσο, ωστόσο, αποτελεί αντικείμενο συζήτησης.
Ο ερευνητής Dr. Peter A. Calabresi, του Johns Hopkins University School of Medicine, στη Βαλτιμόρη και οι συνεργάτες του, ανέλυσαν την επίδραση των συμπληρωμάτων βιταμίνης D σε 40 ενήλικες, ηλικίας 18-55 ετών με υποτροπιάζουσα - διαλείπουσα πολλαπλή σκλήρυνση.

Ο κάθε συμμετέχων λάμβανε είτε 10.400 IU (υψηλή δόση) είτε 800 IU (χαμηλή δόση) συμπληρωμάτων βιταμίνης D3, καθημερινά για 6 μήνες.

Στην έναρξη της έρευνας, και στους 3 και 6 μήνες, μετρήθηκαν με εξετάσεις αίματος τα επίπεδα βιταμίνης D καθενός από τους συμμετέχοντες και οι ερευνητές επίσης αξιολόγησαν την ανταπόκριση των Τ κυττάρων -δείκτη της δραστηριότητας της νόσου.
Τα αποτελέσματα αποκάλυψαν ότι άνθρωποι που λάμβαναν υψηλή δόση βιταμίνης D3 έδειξαν μείωση στο ποσοστό Τ κυττάρων που συνδέονται με τη δραστηριότητα της νόσου.

Συγκεκριμένα, οι ερευνητές ανακάλυψαν ότι όταν τα επίπεδα της βιταμίνης D στο αίμα ξεπέρασαν τα 18 ng/ml, κάθε επιπλέον αύξηση της βιταμίνης D κατά 5 ng/ml συνδέθηκε με 1% πτώση των Τ- λεμφοκυττάρων που παράγουν ιντερλευκίνη 17, στο αίμα. Τα συγκεκριμένα κύτταρα εκτιμάται ότι παίζουν ρόλο στην παθογένεση της πολλαπλής σκλήρυνσης.

Δεν εντοπίστηκε μείωση στο ποσοστό των Τ- λεμφοκυττάρων που παράγουν ιντερλευκίνη 17 στο αίμα σε όσους έλαβαν τη χαμηλή δόση της βιταμίνης D3.

Σύμφωνα με τον Dr. Calabresi, τα συγκεκριμένη ευρήματα δείχνουν ότι ενδεχομένως μπορεί να υπάρχει υποσχόμενη νέα επιλογή όσον αφορά την αντιμετώπιση της νόσου. Θεωρεί συναρπαστικά τα αποτελέσματα, καθώς η βιταμίνη D είναι οικονομική, ασφαλής και βολική αγωγή.

Χρειάζεται περαιτέρω έρευνα για να επιβεβαιωθούν τα αποτελέσματα, σε μεγαλύτερη ομάδα ανθρώπων, αλλά τα ευρήματα είναι υποσχόμενα, κατέληξε.

 

Πηγές: Neurology, online.