Επιστήμονες ανέπτυξαν νέο μοντέλο πιθανοτήτων, που έχει 70% ακρίβεια στην πρόβλεψη ασθενών που έχουν μεγαλύτερο κίνδυνο να εμφανίσουν το πρώτο τους ψυχωσικό επεισόδιο εντός 12 μηνών σε σύγκριση με ακρίβεια 28% των υπαρχόντων κριτηρίων.

Το νέο μοντέλο συνδυάζει το ιατρικό ιστορικό, την πιο πρόσφατη κλινική αξιολόγηση και βιοδείκτες λιπαρών οξέων για τον καθορισμό του κινδύνου ψύχωσης.

Στην προκαταρκτική έρευνα οι επιστήμονες χρησιμοποίησαν στοιχεία από 40 ευρωπαίους ασθενείς.
Ο ερευνητής Scott Clark, δήλωσε ότι από τους ασθενείς που έχουν πολύ μεγάλο κίνδυνο, μόνο το 30% αυτών θα εμφανίσει ψυχωσικό επεισόδιο μακροπρόθεσμα.

Χρειάζεται μια πιο αξιόπιστη και ευέλικτη μέθοδος πρόβλεψης για τη βελτίωση της περίθαλψης που είναι κατάλληλη για όσους τη χρειάζονται πιο πολύ. Το μοντέλο εμπλουτίζει τη διαγνωστική διαδικασία, πρόσθεσε.

Επι του παρόντος, συνεχίζει ο ερευνητής, όλοι οι ασθενείς στην ομάδα πολύ υψηλού κινδύνου θεωρείται ότι έχουν παρόμοια πιθανότητα για μελλοντικό ψυχωσικό επεισόδιο, ωστόσο η ερευνητική ομάδα μπόρεσε να εντοπίσει τις ομάδες υψηλού, ενδιάμεσου και χαμηλού κινδύνου. Το μοντέλο μπορεί ενδεχομένως να βοηθήσει τους γιατρούς να αποφασίσουν πότε ο κίνδυνος ενός ασθενούς να εμφανίσει ψύχωση υπερέχει πιθανών παρενεργειών της αγωγής.

Το μοντέλο λαμβάνει υπόψη το σημαντικό ρόλο των λιπαρών οξέων, καθώς και αξιολογήσεις ψυχικής υγείας.
Όπως δήλωσε ο ερευνητής, τα λιπαρά οξέα είναι ζωτικής σημασίας για τη φυσιολογική λειτουργία του εγκεφάλου και τα χαμηλά επίπεδα έχουν συσχετιστεί με την εμφάνιση ψύχωσης σε ομάδες υψηλού κινδύνου.

Πρόσθεσε, ότι στο νέο μοντέλο τα επίπεδα λιπαρών οξέων έδωσαν βελτιωμένη πρόβλεψη όταν οι ασθενείς είχαν ενδιάμεσο κίνδυνο μετά από κλινική αξιολόγηση.
Η έρευνα δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Nature journal Translational Psychiatry.

 

Πηγές: Translational Psychiatry.