Η έλλειψη ύπνου, όταν κάποιος εργάζεται σε 24ωρες βάρδιες επηρεάζει τη λειτουργία της καρδιάς, αναφέρει νέα γερμανική έρευνα.

Ο ερευνητής Dr. Daniel Kuetting, του University of Bonn, δήλωσε ότι τα ευρήματα μπορεί να βοηθήσουν στην καλύτερη κατανόηση του πώς ο φόρτος εργασίας και η διάρκεια της βάρδιας επηρεάζουν τη δημόσια υγεία.

Ο Kuetting δήλωσε ότι για πρώτη φορά ερευνητές έδειξαν ότι η βραχυπρόθεσμη έλλειψη ύπνου στο πλαίσιο της 24ωρης βάρδιας μπορεί να οδηγήσει σε σημαντική αύξηση της καρδιακής συσταλτικότητας, της αρτηριακής πίεσης και του καρδιακό παλμού.

 Έρευνα περιέλαβε 20 υγιείς ακτινολόγους, μέσης ηλικίας 32 ετών. Η καρδιακή λειτουργία τους ελέγχθηκε πριν και μετά από 24ωρη βάρδια στην οποία κοιμήθηκαν κατά 3 ώρες, κατά μέσον όρο.

Μετά τη βάρδια, οι συμμετέχοντες είχαν σημαντικές αλλαγές στην αρτηριακή πίεση και στον καρδιακό παλμό καθώς και σημαντικές αυξήσεις στα επίπεδα ορισμένων ορμονών, περιλαμβανομένης της κορτιζόλης.

Σύμφωνα με τους ερευνητές, πρόκειται για την πρώτη έρευνα που εξετάζει πώς η 24ωρη βάρδια επηρεάζει τη λειτουργία της καρδιάς.

Η έρευνα παρουσιάστηκε στο συνέδριο της Radiological Society of North America, στο Σικάγο.

Ο ερευνητής δήλωσε ότι χρειάζεται περαιτέρω έρευνα σε μεγαλύτερη ομάδα ανθρώπων για την αξιολόγηση των μακροπρόθεσμων επιδράσεων της έλλειψης ύπνου στη λειτουργία της καρδιάς.

Πηγές:
Συνέδριο της Radiological Society of North America,