Ερευνητές του University of Vermont εντόπισαν σχέση μεταξύ παιδικής συναισθηματικής κακοποίησης και κατάχρησης οπιοειδών στους ενήλικες.

Προηγούμενες έρευνες συνέδεσαν την παιδική κακοποίηση και την εξάρτηση από τα οπιοειδή στην ενήλικο ζωή αλλά δεν εντόπισαν την αιτία της εξάρτησης

Ομάδα ερευνητών ανέλυσε τα αποτελέσματα σειράς τεστ σε 84 συμμετέχοντες με ιστορικό κατάχρησης οπιοειδών και παιδικού τραύματος.

Η έρευνα έδειξε ότι η συναισθηματική κακοποίηση στην παιδική ηλικία ήταν πιο ισχυρά συνδεδεμένη με την κακή χρήση οπιοειδών παρά με τη σεξουαλική ή σωματική κακοποίηση στην παιδική ηλικία.

Παιδιά με συναισθηματική κακοποίηση ήταν πιο πιθανό να έχουν επικίνδυνη συμπεριφορά στην εφηβεία και να έχουν διαταραχή μετατραυματικού στρες ως ενήλικες.

Για να προστατευτούν από ισχυρά συναισθήματα και από τραυματικά γεγονότα που μπορούν να φέρουν συμπτώματα μετατραυματικού στρες άνθρωποι με τέτοιου είδους παιδική εμπειρία συχνά υιοθετούν στρατηγική αποφυγής, που μπορεί να περιλάβει και χρήση οπιοειδών.

Ερευνητές υποδεικνύουν ότι αυτή είναι η αιτία που ορισμένοι που κάνουν κατάχρηση οπιοειδών δεν ανταποκρίνονται στη συμβουλευτική για κατάχρηση ουσιών και ότι περισσότερη συμβουλευτική θα μπορούσε να είναι αποτελεσματική.

Η έρευνα δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Addictive behaviors

Πηγές:
Addictive behaviors