Νέα έρευνα ανακάλυψε ότι η έκθεση σε επιβλαβείς περιβαλλοντικούς παράγοντες, περιλαμβανομένων της ποιότητας του αέρα, του νερού και της γης, μπορεί ενδεχομένως να αυξήσει τον κίνδυνο εμφάνισης καρκίνου.

Ερευνητές στις ΗΠΑ ανακάλυψαν ότι η φτωχή περιβαλλοντική ποιότητα συνδέεται ιδιαίτερα ισχυρά με τον καρκίνο του προστάτη και του μαστού.

Ο ερευνητής Jyotsna, του University of Illinois, στο Σικάγο, δήλωσε ότι η έρευνα είναι η πρώτη που ασχολείται με την επίδραση της συσσωρευμένης έκθεσης στο περιβάλλον και των περιστατικών καρκίνου.

Πρόσθεσε ότι η νέα έρευνα συμβάλλει να στηριχτεί η ιδέα ότι όλα τα είδη έκθεσης του ανθρώπου επηρεάζουν την υγεία και υπογραμμίζει την δυνατότητα κοινωνικών και περιβαλλοντικών βελτιώσεων ώστε να επηρεαστεί θετικά η υγεία.

Τα ευρήματα μπορεί να βοηθήσουν στη μείωση του βάρους του καρκίνου, επιτρέποντας σε αξιωματούχους να εντοπίσουν ευάλωτους πληθυσμούς.

Οι ερευνητές συνέδεσαν το Environmental Quality Index, μέτρηση σε επίπεδο περιφέρειας, με τα περιστατικά καρκίνου.

Η μέση ετήσια εμφάνιση σε επίπεδο περιφέρειας ήταν 451 περιστατικά ανά 100.000 ανθρώπους.

Περιφέρειες με φτωχή ποιότητα περιβάλλοντος είχαν υψηλότερη εμφάνιση περιστατικών καρκίνου-κατά μέσον όρο 39 ανά 100.000 ανθρώπους-σε σχέση με περιφέρειες με υψηλή ποιότητα περιβάλλοντος κατά τη διάρκεια της έρευνας.

Αυξημένα ποσοστά φάνηκαν για άντρες και γυναίκες και ο καρκίνος του προστάτη και του μαστού είχε τις ισχυρότερες θετικές σχέσεις με τη φτωχή ποιότητα του περιβάλλοντος.

Η έρευνα δημοσιεύτηκε στο CANCER.

Πηγές: CANCER.