Η ρευματοειδής αρθρίτιδα μπορεί ενδεχομένως να αυξήσει τον κίνδυνο εμφάνισης Χρόνιας Πνευμονικής Ανεπάρκειας.

Τα ευρήματα νέας έρευνας δείχνουν ότι ενδεχομένως χρειάζεται μεγαλύτερη προσοχή για την προστασία της υγείας του αναπνευστικού, ανθρώπων με χρόνιες φλεγμονώδεις νόσους.

Ερευνητές, με επικεφαλής την Diane Lacaille, MD, FRCPC, MHSc, του University of British Columbia, εξέτασαν πληροφορίες ανθρώπων που είχαν διαγνωστεί με ρευματοειδή αρθρίτιδα, μεταξύ 1996 και 2006, και τις συνέκριναν με αυτές του γενικού πληθυσμού.

Η ανάλυση περιέλαβε 24.625 ασθενείς με ρευματοειδή αρθρίτιδα και 25.396 στην ομάδα ελέγχου. Οι ερευνητές ανακάλυψαν ότι τα ποσοστά νοσηλείας για ΧΑΠ ήταν μεγαλύτερα σε ασθενείς με ρευματοειδή αρθρίτιδα σε σχέση με το γενικό πληθυσμό.

Άνθρωποι με τη νόσο είχαν 47% περισσότερες πιθανότητες να χρειαστούν νοσηλεία για ΧΑΠ σε σχέση με την ομάδα ελέγχου.

Η ερευνήτρια δήλωσε ότι τα αποτελέσματα τονίζουν την ανάγκη ελέγχου της φλεγμονής και στοχεύουν στην ολοκληρωτική εξάλειψη της φλεγμονής μέσω αποτελεσματικής αγωγής της ρευματοειδούς αρθρίτιδας.

Πηγές: Arthritis Care & Research.