Το δέρμα παίζει ρόλο στη ρύθμιση της αρτηριακής πίεσης και στον καρδιακό παλμό, ανακάλυψαν επιστήμονες σε πειράματα σε ποντικούς.

Τα ευρήματα αποκάλυψαν ότι το δέρμα βοηθά στη ρύθμιση της υπέρτασης και του καρδιακού παλμού ως αντίδραση στις αλλαγές της ποσότητας οξυγόνου που βρίσκεται στο περιβάλλον.

Η υπέρταση, συχνά προκαλείται ως αποτέλεσμα της μειωμένης ροής αίματος μέσω μικρών αγγείων στο δέρμα και άλλα μέρη του σώματος προς την καρδιά.

Ο Randall Johnson, καθηγητής στο University of Cambridge, δήλωσε ότι δεδομένου ότι το δέρμα είναι το μεγαλύτερο όργανο του σώματος ίσως δεν θα πρέπει να προκαλεί έκπληξη ότι παίζει ρόλο στη ρύθμιση τέτοιου βασικού μηχανισμού όπως η αρτηριακή πίεση.

Όταν ο καρδιακός ιστός στερείται οξυγόνου η ροή αίματος σε αυτόν θα αυξηθεί. Σε τέτοιες καταστάσεις η αύξηση αυτή ελέγχεται μερικώς από την οικογένεια πρωτεϊνών 'HIF'.

Για την έρευνα, που δημοσιεύτηκε στο eLife, οι ερευνητές εξέθεσαν γενετικά τροποποιημένους ποντικούς σε τέτοιες καταστάσεις χαμηλού οξυγόνου.

Ποντικοί με έλλειψη μιας από τις δυο πρωτεΐνες  στο δέρμα (HIF-1a ή HIF-2a), είχαν επίδραση στους παλμούς, την αρτηριακή πίεση, τη θερμοκρασία του δέρματος και στα γενικά επίπεδα δραστηριότητας.

Ο Andrew Cowburn, δήλωσε ότι τα ευρήματα υποδεικνύουν ότι η αντίδραση του δέρματος σε χαμηλό επίπεδο οξυγόνου ενδεχομένως έχει σημαντική επίδραση στον τρόπο που η καρδιά στέλνει το αίμα στο σώμα.

 

Πηγές: eLife.