Το κάπνισμα τουλάχιστον 10 τσιγάρων την ημέρα συνδέεται με υψηλότερο κίνδυνο ψύχωσης σε σύγκριση με ανθρώπους που δεν καπνίζουν. Ο κίνδυνος αυξάνεται και αν το κάπνισμα αρχίζει πριν την ηλικία των 13 ετών.

Αυτό έδειξε έρευνα με επικεφαλής τον Jouko Miettunen.

Ο Miettunen δήλωσε ότι η έρευνα αποκάλυψε ότι το καθημερινό και βαρύ κάπνισμα συνδέεται, ανεξάρτητα, με κίνδυνο ψύχωσης, ακόμα και όταν ληφθούν υπόψη προηγούμενες ψυχωσικές εμπειρίες, η χρήση αλκοόλ και ουσιών και το ιστορικό ψύχωσης των γονέων. Το κάπνισμα που άρχισε σε μικρότερη ηλικία ήταν ιδιαίτερα σημαντικός παράγοντας κινδύνου. Με βάση τα αποτελέσματα, η πρόληψη του καπνίσματος των εφήβων είναι πιθανό να έχει θετική επίδραση στην ψυχική υγεία του πληθυσμού μελλοντικά.

Στόχος της μελέτης ήταν να ερευνηθεί αν το καθημερινό κάπνισμα τσιγάρων στους νέους συνδέεται με κίνδυνο ψύχωσης έχοντας λάβει υπόψη γνωστούς παράγοντες που μπορούν να μπερδέψουν το αποτέλεσμα, όπως αλκοόλ και χρήση ουσιών, κληρονομικότητα και αρχικά συμπτώματα ψύχωσης.

Η έρευνα περιέλαβε 6.081 ανθρώπους που απάντησαν ερωτήσεις για ψυχωσικές εμπειρίες κα χρήση αλκοόλ και ουσιών. Η έρευνα συνεχίστηκε μέχρι να φτάσουν οι συμμετέχοντες στην ηλικία των 30 ετών.

Τα ευρήματα δημοσιεύτηκαν πρόσφατα στο Acta Psychiatrica Scandinavica.

Πηγές: Acta Psychiatrica Scandinavica.