Ερευνητές ανέφεραν ενθαρρυντικά αποτελέσματα από μεταμόσχευση βλαστικών κυττάρων στην πολλαπλή σκλήρυνση. Ορισμένοι γιατροί ελπίζουν ότι θα αποτελέσει σημαντική εξέλιξη στην αγωγή της νόσου.

Σε παρουσίαση που έγινε στο συνέδριο European Society for Bone and Marrow Transplantation στη Λισαβόνα, επιστήμονες δήλωσαν ότι άνθρωποι με ορισμένες μορφές πολλαπλής σκλήρυνσης είχαν λιγότερες υποτροπές μετά την μεταμόσχευση βλαστικών κυττάρων σε σχέση με όσους υποβλήθηκαν σε άλλες αγωγές.

Η έρευνα έγινε σε 110 ανθρώπους με υποτροπιάζουσα πολλαπλή σκλήρυνση.

Οι συμμετέχοντες έπρεπε είτε να υποβληθούν στις τρέχουσες αγωγές είτε σε μεταμόσχευση βλαστικών κυττάρων.

Άνθρωποι στην ομάδα της μεταμόσχευσης βλαστικών κυττάρων έλαβαν χημειοθεραπεία για να εξουδετερώσει το δυσλειτουργικό ανοσοποιητικό σύστημα και στη συνέχεια ειδικά φάρμακα για να πάρουν τα βλαστικά τους κύτταρα-που παράγουν όλο τον πληθυσμό των κυττάρων του ανοσοποιητικού-από τον μυελό των οστών και το αίμα, ώστε να αρχίσουν να παράγονται νέα κύτταρα ανοσοποιητικού.

Μετά από σχεδόν 3 χρόνια, περίπου το 6% της ομάδας των βλαστικών κυττάρων είχε υποτροπές έναντι 60% των ανθρώπων της ομάδας ελέγχου που υποτροπίασε.

Τα αποτελέσματα είναι προκαταρκτικά και δεν έχουν δημοσιευτεί σε επιστημονικό περιοδικό.

Ωστόσο, η έρευνα είναι η πρώτη που εξετάζει τη μεταμόσχευσή βλαστικών κυττάρων στη συγκεκριμένη νόσο.

Οι μεταμοσχεύσεις είναι ακριβές. Ειδικός σημειώνει επίσης, ότι η δοκιμή αφορούσε ανθρώπους με υποτροπιάζουσα πολλαπλή σκλήρυνση, επομένως δεν είναι σαφές αν αυτοί με την εξελισσόμενη μορφή της νόσου θα μπορούσαν να ωφεληθούν.

Πηγές: The Time.