Παιδιά που εκτέθηκαν σε υψηλά επίπεδα ατμοσφαιρικής ρύπανσης στην ενδομήτριο ζωή κατά το τρίτο τρίμηνο, έχουν αυξημένο κίνδυνο υπέρτασης, σύμφωνα με έρευνα του Johns Hopkins University.

Προηγούμενες έρευνες έδειξαν ότι τα λεπτά σωματίδια μπορούν να εισχωρήσουν στο κυκλοφορικό και να επηρεάσουν αρνητικά την υγεία.

Η έρευνα περιέλαβε 1.293 μητέρες και τα παιδιά τους. Μετρήθηκε η αρτηριακή πίεση των παιδιών σε ετήσια τσεκ απ, από τις ηλικίες των 3 έως 9 ετών και οι ερευνητές έκαναν προσαρμογές για παράγοντες που μπορούν να επηρεάσουν την αρτηριακή πίεση των παιδιών, όπως βάρος στη γέννηση και κάπνισμα της μητέρας.

Παιδιά που εκτέθηκαν σε υψηλά επίπεδα ατμοσφαιρικής ρύπανσης πριν τη γέννηση είχαν 61% περισσότερες πιθανότητες να έχουν υπέρταση σε σύγκριση με όσα εκτέθηκαν στα χαμηλότερα επίπεδα ατμοσφαιρικής ρύπανσης, σύμφωνα με τους ερευνητές.