Οι επιστήμονες στο Ισραήλ έχουν αναπτύξει ένα τεστ αναπνοής που μπορεί να ανιχνεύσει άτομα με νόσο του Πάρκινσον σε αρχικό στάδιο. Η ομάδα του Τεχνολογικού Ινστιτούτου Τεχνολογίας του Ισραήλ είχε δείξει παλαιότερα ότι η συσκευή μπορεί να ανιχνεύσει άτομα με τη νόσο που ήδη λαμβάνουν θεραπεία. Στην παρούσα μελέτη, που δημοσιεύθηκε στο περιοδικό ACS Chemical Neuroscience, ερευνητές αναφέρουν πώς το τεστ - που αναλύει τα μόρια στον εκπνεόμενο αέρα - ανίχνευσε άτομα με Πάρκινσον που δεν είχαν λάβει ακόμη θεραπεία.

Η επίδοση του τεστ ήταν καλύτερη από εκείνη της εξέτασης όσφρησης και ελαφρώς χειρότερη από την εξέταση που γίνεται με υπερήχους εγκεφάλου για τη διάγνωση της νόσου του Πάρκινσον.

Η συσκευή ελέγχου της αναπνοής περιέχει μια σειρά από 40 αισθητήρες από νανοσωλήνες άνθρακα ή νανοσωματίδια χρυσού. Οι ερευνητές τη χρησιμοποίησαν για να ελέγξουν τον εκπνεόμενο αέρα 29 ασθενών που είχαν πρόσφατα διαγνωστεί με νόσο του Πάρκινσον και δεν είχαν αρχίσει ακόμη θεραπεία. Έλεγξαν επίσης τον εκπνεόμενο αέρα 19 υγειών ατόμων, παρόμοιας ηλικίας, χωρίς την ασθένεια.

Η εξέταση κατόρθωσε να εντοπίσει τους ασθενείς με Πάρκινσον αρχικού σταδίου με ευαισθησία 79%, εξειδίκευση 84% και ακρίβεια 81%.

Αυτά τα αποτελέσματα συγκρίθηκαν με την ευαισθησία 93% και 62%, εξειδίκευση 90% και 89%, και ακρίβεια 92% και 73%, αντιστοίχως, των μεθόδων διάγνωσης που βασίζονται στο υπερηχογράφημα και την όσφρηση.

Η ακρίβεια, η εξειδίκευση και η ευαισθησία είναι μέτρα που καθορίζουν τη διαγνωστική αξία μιας εξέτασης.

Ενώ τα αποτελέσματα πρέπει να επιβεβαιωθούν από μελέτες σε μεγαλύτερες ομάδες, οι ερευνητές πιστεύουν ότι η συσκευή θα χρησιμοποιηθεί μελλοντικά ως φορητό εργαλείο ανίχνευσης της νόσου, χωρίς να υπάρχει ανάγκη ειδικής βοήθειας.