Νέα έρευνα έδειξε ότι η ανάγκη κάποιου για νυχτερινή ούρηση ακόμα και μια φορά, θα μπορούσε να είναι σημάδι υψηλής αρτηριακής πίεσης.

Αξιολόγησε 3.749 Ιάπωνες που υποβλήθηκαν σε ετήσιο τσεκ απ το 2017 στο οποίο μετρήθηκε η αρτηριακή πίεση και σημειώθηκε αν οι συμμετέχοντες είχαν νυκτουρία.

Η έρευνα έδειξε ότι η νυκτουρία συνδεόταν σημαντικά με υπέρταση.

Ο Satoshi Konno, M.D., δήλωσε ότι η ερευνητική ομάδα ανακάλυψε ότι το να ξυπνά κάποιος τη νύχτα για να επισκεφτεί την τουαλέτα συνδέεται με 40% μεγαλύτερη πιθανότητα να έχει υπέρταση. Όσο περισσότερες επισκέψεις κάνει τόσο μεγαλύτερος είναι ο κίνδυνος για την πάθηση.

Ενώ η έρευνα δεν αποδεικνύει ότι η νυκτουρία άμεσα προκαλεί υπέρταση, οι ερευνητές συνιστούν όποιος σηκώνεται τη νύχτα για τουαλέτα να μετρά την πίεση του-εκτός από την πρόσληψη αλατιού.

Προηγούμενες έρευνες ανακάλυψαν ότι η υψηλή κατανάλωση αλατιού συνδέεται με τη νυκτουρία.

Η έρευνα παρουσιάστηκε στο 83rd Annual Scientific Meeting της Japanese Circulation Society,