Απλή εξέταση αίματος θα μπορούσε να βοηθά στον εντοπισμό της υποτροπής του καρκίνου στο μαστό, μέχρι 2 χρόνια νωρίτερα σε σχέση με τις απεικονιστικές εξετάσεις σε ασθενείς με καρκίνο μαστού αρχικού σταδίου.

Σε μικρή έρευνα του University of Leicester και του Imperial College London, ερευνητές έδειξαν ότι η εξέταση αίματος μπορούσε να εντοπίσει το 89% των υποτροπών κατά μέσον όρο 8,9 μήνες πιο γρήγορα από τις απεικονιστικές εξετάσεις.

Επιλέχτηκαν 49 ασθενείς με καρκίνο μαστού αρχικού σταδίου, που πρόσφατα είχαν ολοκληρώσει την αγωγή με εγχείρηση και χημειοθεραπεία.

Οι ερευνητές συνέλεγαν δείγματα αίματος κάθε 6 μήνες για 4 χρόνια από καθεμία από τις ασθενείς και τα αποτελέσματα συσχετίστηκαν με κλινικά αποτελέσματα και απεικονιστικές εξετάσεις.

Η εξέταση χρησιμοποιεί αξιολόγηση MRD για τον εντοπισμό ακόμα και ιχνών του μεταλλαγμένου DNA που απελευθερώνεται από όγκους που πεθαίνουν, επιτρέποντας έγκαιρο εντοπισμό της υποτροπής.

Η καθηγήτρια Jacqui Shaw, του University of Leicester, δήλωσε ότι τα αποτελέσματα της έρευνας δείχνουν ότι είναι πιθανό να παρακολουθούνται ασθενείς με απλό τεστ αίματος κάτι που ενδεχομένως θα παρέχει σημαντικό παράθυρο ευκαιρίας για πιο έγκαιρη αγωγή.