Το φύλο και η οικογενειακή κατάσταση κρατούν στοιχεία για τον κίνδυνο θανάτου από καρδιοπάθεια, αναφέρει μεγάλη βρετανική έρευνα.

Ανακάλυψε ότι διαζευγμένοι και χήροι άντρες είχαν σημαντικά υψηλότερες πιθανότητες θνησιμότητας λόγω καρδιοπάθειας σε σχέση με γυναίκες ίδιας οικογενειακής κατάστασης.

Ωστόσο οι ανύπαντροι άντρες ήταν πιο πιθανό να επιζήσουν μετά από καρδιακή ανεπάρκεια σε σχέση μα ανύπαντρες γυναίκες.

Σε σύγκριση με χήρους άντρες των οποίων οι σύζυγοι πεθαίνουν έχουν 11% υψηλότερο κίνδυνο θανάτου μετά από καρδιακή προσβολή.

Χήροι με καρδιακή ανεπάρκεια είναι επίσης 10% πιο πιθανό να πεθάνουν και χήροι με κολπική μαρμαρυγή έχουν 13% περισσότερες πιθανότητες να πεθάνουν.

Παρομοίως, διαζευγμένοι άντρες που έπασχαν από κολπική μαρμαρυγή είχαν 14% υψηλότερο κίνδυνο θανάτου σε σύγκριση με διαζευγμένες γυναίκες.,

Ακόμα και μεταξύ παντρεμένων ανθρώπων με κολπική μαρμαρυγή, ο κίνδυνος ήταν 6% υψηλότερος για τους άντρες.

Ωστόσο οι ανύπαντροι άντρες χωρίς καρδιακή ανεπάρκεια είχαν 13% χαμηλότερο κίνδυνο θανάτου σε σύγκριση με ανύπαντρες γυναίκες.

Τα ευρήματα προέρχονται από ανάλυση της οικογενειακής ζωής και ποσοστών θνησιμότητας περισσότερων των 1.8 εκατομμυρίων ανθρώπων που αντιμετωπίστηκαν για καρδιακή νόσο μεταξύ 2000 and 2014.

Ο Dr. Rahul Potluri, δήλωσε ότι όσον αφορά την καρδιοπάθεια, το να εστιάζουμε μόνο στο ιατρικό πρόβλημα του ασθενούς δεν είναι αρκετό.

Είναι σημαντικό να εστιάζουμε στην ολιστική φροντίδα και να διερευνούμε άλλους παράγοντες, όπως το δίκτυο στήριξης που μπορεί επίσης να έχει μεγάλη επίδραση στην υγεία ενός ανθρώπου.

Τα ευρήματα ανακοινώθηκαν στο συνέδριο της British Cardiovascular Society.