Η κατάσταση έχει βελτιωθεί, σύμφωνα με μια μελέτη στο περιοδικό Lancet στις πλουσιότερες χώρες, ιδιαίτερα στη Γερμανία, κατά τις τελευταίες δεκαετίες, ενώ οι περισσότερο υπερτασικοί στις φτωχότερες χώρες συνεχίζουν αντιμετωπίζονται ανεπαρκώς, όπως δείχνει μια άλλη δημοσίευση στο Lancet.

Η αυξημένη αρτηριακή πίεση είναι ο σημαντικότερος κίνδυνος για την υγεία παγκοσμίως, σύμφωνα με τη μελέτη Global Burden of Disease. Δεν είναι μόνο οι άνθρωποι στις πλουσιότερες χώρες του Βορρά (συμπεριλαμβανομένης της Αυστραλίας) που επηρεάζονται. Σε προηγούμενη μελέτη, η „NCD Risk Factor Collaboration“ με επικεφαλής τον Majid Ezzati από το Imperial College του Λονδίνου έδειξε ότι ο αριθμός των υπερτασικών στις φτωχότερες χώρες, ως αποτέλεσμα της αστικοποίησης με την έλλειψη άσκησης και την παχυσαρκία, αυξάνει σημαντικά, την ίδια στιγμή που τα ποσοστά της νόσου σε ορισμένες πλουσιότερες χώρες μειώνονται.

Σε μια νέα μελέτη, ο Ezzati και οι συνεργάτες του εξέτασαν σε δώδεκα χώρες υψηλού εισοδήματος (HIC) - συμπεριλαμβανομένης της Γερμανίας -  το πως εξελίχθηκαν οι αριθμοί θεραπείας και τα αποτελέσματα από τη δεκαετία του 1980. Η μελέτη βασίζεται στα αποτελέσματα 123 ερωτηματολογίων με περισσότερους από μισό εκατομμύριο συμμετέχοντες.

Η τάση είναι ενθαρρυντική στις περισσότερες από αυτές τις χώρες. Στη δεκαετία του 1980 και στις αρχές της δεκαετίας του 1990, λιγότερο από τους μισούς υπερτασικούς εκτός των ΗΠΑ ήξεραν για την ασθένειά τους και λιγότεροι από το ένα τέταρτο βρίσκονταν υπό θεραπευτική αγωγή.

Εν τω μεταξύ, η αρτηριακή υπέρταση διαγιγνώσκεται και αντιμετωπίζεται ολοένα και πιο συχνά. Στον Καναδά, τη Γερμανία και τη Νότια Κορέα σήμερα, ένα παρόμοια υψηλό ποσοστό του πληθυσμού όσο και στις ΗΠΑ, γνωρίζουν ότι έχουν πολύ υψηλή αρτηριακή πίεση.

Σε ορισμένες ηλικιακές ομάδες, τα ποσοστά διάγνωσης και θεραπείας είναι ακόμη υψηλότερα, όπως αναφέρει ο Ezzati. Η αναλογία των ατόμων με μη αναγνωρισμένο το στάδιο ΙΙ της υπέρτασης (με τιμές μεγαλύτερες από 160/100 mm Hg), όπου ο κίνδυνος για οργανικές βλάβες είναι υψηλός, είναι τώρα λιγότερη από 5% στις ΗΠΑ και τη Γερμανία στις περισσότερες ηλικιακές ομάδες. Στην Φινλανδία, την Ιταλία, την Ιαπωνία και τη Νέα Ζηλανδία, αντίθετα, το ποσοστό κυμαίνεται από σε 5 -25%.

Επίσης, το ποσοστό των υπερτασικών με καλά ελεγχόμενη αρτηριακή πίεση έχει αυξηθεί στις χώρες υψηλού εισοδήματος στην δεκαετία του 1990 και του 2000. Ωστόσο, εξακολουθεί να είναι κάτω από το 70 τοις εκατό, και τα τελευταία χρόνια δεν υπήρξαν περαιτέρω βελτιώσεις, σύμφωνα με τον Ezzati. Υπάρχουν πάντως μεγάλες διαφορές μεταξύ των χωρών. Στον Καναδά και τη Γερμανία, δύο έως τέσσερις φορές περισσότεροι υπερτασικοί έχουν καλά ρυθμισμένη αρτηριακή πίεση, το ίδιο όπως και στην Ιρλανδία, την Ιαπωνία, την Ιταλία, την Ισπανία και τη Φινλανδία.

Πηγές:
Lancet