Η ευκολία και η άνεση σε ένα περιβάλλον φροντίδας στο σπίτι, σε συνδυασμό με τα πλεονεκτήματα του χαμηλότερου κόστους, είναι οι κύριοι παράγοντες που οδηγούν στην ανάπτυξη της αγοράς των συσκευών αναπνευστικής περίθαλψης.  Στο πλαίσιο αυτό, προβλέπεται ότι μέχρι το 2024 η σχετική αγορά θα φθάσει σε τζίρο τα 31,8 δισεκατομμύρια δολάρια από 20,6 δισεκατομμύρια δολάρια το 2019, πετυχαίνοντας μέση ετήσια άνοδο της τάξεως του 9,1%.

'Οπως αναφέρεται στην έκθεση ο κύριος παράγοντας που θα ωθήσει στην σημαντική αυτή αύξηση είναι ο υψηλός αριθμός ασθενειών του αναπνευστικού συστήματος ως αποτέλεσμα της ταχείας ανάπτυξης των ατόμων που ανήκουν στην Τρίτη ηλικία, του υψηλού επιπολασμού του καπνίσματος, της αστικοποίησης και των αυξανόμενων επιπέδων ρύπανσης και του μεταβαλλόμενου τρόπου ζωής. Ωστόσο, παράγοντες όπως η παρουσία ενός δυσμενούς σεναρίου αποζημίωσης και η διαθεσιμότητα προϊόντων χαμηλού κόστους από τους τοπικούς κατασκευαστές αναμένεται να περιορίσουν την ανάπτυξη αυτής της αγοράς κατά την περίοδο πρόβλεψης.

Ανάλογα με τον τύπο του προϊόντος, το τμήμα των θεραπευτικών αναπνευστικών συσκευών αναμένεται να αντιπροσωπεύσει το μεγαλύτερο μερίδιο της αγοράς το 2019.Η αύξηση του γηριατρικού πληθυσμού αναμένεται να οδηγήσει στη εντονότερη ζήτηση για θεραπευτικές συσκευές όπως νεφελοποιητές, συμπυκνωτές οξυγόνου, υγραντήρες και συσκευές PAP.

Το τμήμα παλμικών οξυμέτρων κυριάρχησε το 2018 και αφορά συσκευές που χρησιμοποιούνται ευρέως σε νοσοκομεία αποτελώντας ουσιαστικό μέρος των χειρουργείων, των μονάδων φροντίδας μετά την αναισθησία και των μονάδων εντατικής θεραπείας. Η ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων, όπως τα παλμικά οξύμετρα και τα παλμικά οξυμετρικά με δυνατότητα Bluetooth, καθώς και η αυξανόμενη πρόσβασή τους, είναι οι βασικοί παράγοντες που οδηγούν στην ανάπτυξη της αγοράς παλμικού οξυμετρικού.

Με βάση την ένδειξη, η αγορά των συσκευών αναπνευστικής περίθαλψης χωρίζεται σε χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια (COPD), άσθμα, άπνοια ύπνου, μολυσματικές ασθένειες και άλλες ενδείξεις (πνευμονικός καρκίνος, πνευμονική ίνωση, πνευμονική εμβολή, αναπνευστικός συγκυτιακός ιός, κυστική ίνωση , και αλλεργίες). Η υψηλή επικράτηση της ΧΑΠ και ο αυξανόμενος αριθμός των θανάτων που προκαλούνται από τη ΧΑΠ αναμένεται να οδηγήσουν τη ζήτηση για συσκευές αναπνευστικής περίθαλψης κατά την περίοδο πρόβλεψης. Την ίδια στιγμή, το τμήμα άπνοιας αναμένεται να αυξηθεί σημαντικά, κατά τη διάρκεια της περιόδου πρόβλεψης, καθώς αυξάνονται οι ασθενείς που ταλαιπωρούνται από το συγκεκριμένο νόσημα. Περίπου το 80% έως το 85% του πληθυσμού που ταλαιπωρείται με άπνοια ύπνου παραμένει ακόμα αδιάγνωστος.

Γεωγραφικά η αγορά στην περιοχή Ασίας-Ειρηνικού αναμένεται να είναι η ταχύτερα αναπτυσσόμενη το 2019. Ενώ η αγορά συσκευών αναπνευστικής περίθαλψης στο APAC είναι σχετικά μικρότερη από τις ανεπτυγμένες αγορές στη Βόρεια Αμερική και την Ευρώπη, αναμένεται να αυξηθεί με τον υψηλότερο ρυθμό. Αυτό μπορεί να αποδοθεί στην παρουσία αγορών υψηλής ανάπτυξης όπως η Ιαπωνία, η Κίνα, η Ινδία, η Νότια Κορέα, η Ταϊβάν, η Αυστραλία και η Σιγκαπούρη. Στις χώρες αυτές, ο αυξανόμενος γηριατρικός πληθυσμός, το αυξανόμενο κατά κεφαλήν εισόδημα, η αύξηση των επενδύσεων στη βιομηχανία υγειονομικής περίθαλψης από βασικούς συντελεστές της αγοράς, η αυξανόμενη ζήτηση για τεχνολογίες αιχμής και η επέκταση των νοσοκομείων του ιδιωτικού τομέα στις αγροτικές περιοχές αποτελούν σημαντικούς παράγοντες που οδηγούν στην ανάπτυξη της αγοράς συσκευών αναπνευστικής περίθαλψης. Το χαμηλό κόστος εργασίας και το ευνοϊκό ρυθμιστικό περιβάλλον στην περιοχή θα συμβάλουν επίσης.

Επιχειρηματικά η σχετική αγορά ελέγχεται από τις εταιρείες Philips Healthcare (Ολλανδία), η ResMed Inc. (ΗΠΑ), η Medtronic plc (Ιρλανδία), η Masimo Corporation (ΗΠΑ), η Fisher & Paykel Healthcare Corporation Limited ΗΠΑ), Drager AG (Γερμανία), Invacare Corporation (ΗΠΑ), Getinge ΑΒ (Σουηδία), Air Liquide (Γαλλία), Hamilton Medical AG (Ελβετία), Vyaire Medical (US), Apex Medical Corp. (Ταϊβάν), Smiths Group (Ηνωμένο Βασίλειο), Omron Healthcare Inc. (ΗΠΑ), Allied Healthcare Products, Inc. (ΗΠΑ), Teleflex Incorporated (ΗΠΑ) και DeVilbiss Healthcare LLC.

Πηγές: MarketsandMarkets