Υψηλά επίπεδα ινσουλίνης μπορεί ενδεχομένως να συνδέονται με καρκίνο στο πάγκρεας, αναφέρει νέα έρευνα.

Το εύρημα δημοσιεύτηκε στο Cell Metabolism, μετά από πειράματα σε ποντικούς.

Οι ερευνητές διασταύρωσαν ποντίους που γενετικά δεν μπορούσαν να παράγουν υπερβάλλουσα ινσουλίνη με ποντικούς ευάλωτους στην εμφάνιση καρκίνου.

Οι ποντικοί που προέκυψαν είχαν την ίδια μετάλλαξη καρκίνου στο πάγκρεας που έχει το 90% των ανθρώπων που νοσούν από καρκίνο παγκρέατος.

Για 1 χρόνο οι ποντικοί που έλαβαν μέρος στο πέραμα και αυτοί της ομάδας ελέγχου ακολουθούσαν διατροφή που σχεδιάστηκε για την αύξηση της ινσουλίνης και του κινδύνου για καρκίνο. ΟΙ ερευνητές ανακάλυψαν ότι ποντικοί με μειωμένα επίπεδα της ορμόνης είχαν σημαντικά χαμηλότερο κίνδυνο εμφάνισης καρκίνου και φάνηκε να προστατεύονται εξαρχής από αυτόν.

Ο ερευνητής Janel Kopp, του University of British Columbia, δήλωσε ότι η σχέση μεταξύ υπερινσουλιναιμίας έχει βρεθεί σε πολλά είδη καρκίνου, όπως του μαστού αλλά του παγκρέατος έχει την ισχυρότερη σχέση.

 

Πηγές: Cell Metabolism