Καναδοί ερευνητές ανακάλυψαν ότι τα ‘σιωπηλά εγκεφαλικά’ είναι πιο συνήθη σε ηλικιωμένους μετά από προγραμματισμένη εγχείρηση που δεν αφορά καρδιακό πρόβλημα και διπλασιάζουν τον κίνδυνο νοητικής εξασθένησης ένα χρόνο αργότερα.

Κάθε χρόνο, περίπου το 0,5% των 50 εκατομμυρίων ανθρώπων 65 ετών και άνω, παγκοσμίως, που υποβάλλονται σε σημαντική εγχείρηση (εκτός καρδιακών προβλημάτων) εμφανίζει εγκεφαλικό επεισόδιο, αλλά μέχρι τώρα, λίγα ήταν γνωστά για το ‘σιωπηλό εγκεφαλικό’ μετά από εγχείρηση.

Τα ευρήματα δημοσιεύτηκαν στο περιοδικό The Lancet.

Ο Dr. PJ Devereaux, καθηγητής στο McMaster University, ανακάλυψε ότι το ‘σιωπηλό εγκεφαλικό επεισόδιο’ είναι πιο σύνηθες σε σχέση με το εγκεφαλικό επεισόδιο’ σε ανθρώπους 65 ετών και άνω που υποβάλλονται σε εγχείρηση.

Οι ερευνητές ανακάλυψαν ότι 1 στους 14 ανθρώπους 65 ετών και άνω, υπέστη σιωπηλό εγκεφαλικό επεισόδιο μετά από εγχείρηση.

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε σε 1.114 ασθενείς από 12 κέντρα στην Αμερική, Ασία, Ευρώπη και Νέα Ζηλανδία.

Οι ασθενείς υποβλήθηκαν σε μαγνητική τομογραφία 9 ημέρες μετά την εγχείρηση για να διαπιστωθεί τυχόν ‘σιωπηλό εγκεφαλικό επεισόδιο’. Παρακολουθήθηκαν από τους ερευνητές για ένα χρόνο μετά την εγχείρηση, ώστε να αξιολογηθούν οι νοητικές τους ικανότητες.

Οι ερευνητές ανακάλυψαν ότι άνθρωποι που εμφάνισαν ‘σιωπηλό εγκεφαλικό επεισόδιο’ μετά την εγχείρηση ήταν πιο πιθανό να εμφανίσουν νοητική εξασθένηση, εγκεφαλικό επεισόδιο και ντελίριο εντός ενός έτους σε σύγκριση με ασθενείς που δεν είχαν εμφανίσει τέτοιο.

Πηγές: The Lancet.