Μεσήλικες με υπέρταση, διαβήτη τύπου 2, καρδιοπάθεια ή εγκεφαλικό επεισόδιο μπορεί ενδεχομένως να έχουν υψηλό κίνδυνο καρκίνου και πρόωρου θανάτου αν κοιμούνται λιγότερο από 6 ώρες την ημέρα.

Αυτό αναφέρει νέα έρευνα στο Journal of the American Heart Association.

Ο Julio Fernandez-Mendoza, δήλωσε ότι η νέα έρευνα υποδεικνύει ότι ο φυσιολογικός ύπνος μπορεί ενδεχομένως να είναι προστατευτικός για ορισμένους με αυτές τις παθήσεις  και κινδύνους. Ωστόσο χρειάζεται περαιτέρω έρευνα για να εξετάσει αν η βελτίωση του ύπνου με φαρμακευτική αγωγή ή συμπεριφορικές θεραπείες μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο πρόωρου θανάτου.

Αναλύθηκαν στοιχεία 1.600 ενηλίκων 20 έως 74 ετών που κατηγοριοποιήθηκαν σε 2 ομάδες-είχαν υπέρταση σταδίου 2 ή διαβήτη τύπου 2 και καρδιοπάθεια ή εγκεφαλικό. Οι συντρέχοντες μελετήθηκαν στο εργαστήριο ύπνου για μια νύχτα και οι ερευνητές παρακολούθησαν την αιτία θανάτου μέχρι το τέλος του 2016.

  • Από τους 512 που απεβίωσαν το ένα τρίτο πέθανε από καρδιοπάθεια ή εγκεφαλικό επεισόδιο και το ένα τέταρτο από καρκίνο
  • Άνθρωποι που είχαν υπέρταση ή διαβήτη και κοιμόνταν λιγότερο από 6 ώρες είχαν δυο φορές αυξημένο κίνδυνο θανάτου από καρδιοπάθεια ή εγκεφαλικό επεισόδιο
  • Άνθρωποι που είχαν καρδιοπάθεια ή εγκεφαλικό και κοιμόνταν λιγότερο από 6 ώρες είχαν τρεις φορές αυξημένο κίνδυνο  να πεθάνουν από καρκίνο
  • Ο αυξημένος κίνδυνος πρόωρου θανάτου για ανθρώπους με υπέρταση ή διαβήτη ήταν αμελητέος αν κοιμόνταν περισσότερες από 6 ώρες.

Οι ερευνητές σημειώνουν ότι ο βραχύς ύπνος θα πρέπει να περιληφθεί ως χρήσιμος παράγοντας πρόβλεψης των μακροπρόθεσμων αποτελεσμάτων σε ανθρώπους με αυτές τις παθήσεις και ως στόχος κλινικών πρακτικών.

Ο Fernandez-Mendoza δήλωσε ότι η βραχεία διάρκεια ύπνου θα πρέπει να περιληφθεί ως χρήσιμος παράγοντας κινδύνου.

 

Πηγές: Journal of the American Heart Association.