Οι οπιοειδείς υποδοχείς MOR βρίσκονται στην περιοχή του εγκεφάλου που λέγεται ραβδωτό σώμα και παίζουν σημαντικό ρόλο στο πώς ο άνθρωπος βιώνει τη χαρά και την ανταμοιβή.

Το σώμα μας παράγει οπιοειδή μόρια που περιλαμβάνουν τις ενδορφίνες, ορμόνες που βοηθούν στην ανακούφιση του πόνου ή του στρες και ενισχύουν την ευτυχία.

Οι MOR είναι υποδοχείς που επικολλώνται σε αυτά τα οπιοειδή μόρια και η διέγερση του συστήματος MOR αρχίζει χείμαρρο σηματοδότησης που προκαλεί αύξηση στην παρακίνηση όσον αφορά την αναζήτηση επιβράβευσης και αυξάνει τη νοστιμιά της τροφής -μεταξύ άλλων.

Οι MOR φάνηκαν μειωμένοι στο ραβδωτό σώμα μετά θάνατον στη σχιζοφρένεια. Επομένως δεν ήταν σαφές αν η διαθεσιμότητα αυτών των υποδοχέων ήταν αυξημένη όταν οι ασθενείς ήταν εν ζωή ή αν οι μειεμένοι MOR συνδέονταν με τα αρνητικά συμπτώματα της σχιζοφρένειας

Η νέα έρευνα με απεικονιστική εξέταση, από το MRC LMS που δημοσιεύτηκε στο Nature Communications, ανέφερε πώς το σύστημα MOR συμβάλλει στα αρνητικά συμπτώματα που εμφανίζονταν σε ασθενείς με τη νόσο.

Για πρώτη φορά, η έρευνα έδειξε πως τα επίπεδα MOR είναι σημαντικά μειωμένα στο ραβδωτό σώμα.

Επομένως, έλλειψη διέγερσης του συστήματος των MOR στον εγκέφαλο συμβάλλει στα αρνητικά συναισθήματα των ασθενών.

Ερευνητές χρησιμοποίησαν νέα μέθοδο ανάλυσης για να υπολογίσουν πώς οι MOR συνδέονται εντός του εγκεφάλου.

Ο Dr. Abhishekh Ashok, δήλωσε ότι η νέα έρευνα με PET scan, βοηθά να εξηγηθούν αλλαγές σε χημικές ουσίες του εγκεφάλου σε συγκεκριμένα κυκλώματα που συμβάλλουν στην εμφάνιση αρνητικών συμπτωμάτων.

Η ανάλυση αποκάλυψε αύξηση σε σχέση με τη διαθεσιμότητα MOR σε ασθενείς με σχιζοφρένεια- ήταν πιο έντονη στη σύνδεση του εγκεφαλικού κυκλώματος θαλάμου- παρεγκεφαλίδας-φλοιού.