Ερευνητές ανέλυσαν πλάσμα 4.200 ανθρώπων, ηλικίας 18 έως 95 ετών, και ανακάλυψαν σχέση μεταξύ 373 πρωτεϊνών και της γήρανσης.

Ο Tony Wyss-Coray, του Stanford University, δήλωσε ότι γνωρίζουμε από καιρό ότι η μέτρηση πρωτεϊνών στο αίμα μπορεί να δώσει πληροφορίες για την κατάσταση υγείας-λιποπρωτείνες για την καρδιαγγειακή υγεία, για παράδειγμα.

Ωστόσο δεν είχε εκτιμηθεί ότι τόσα διαφορετικά επίπεδα πρωτεϊνών αλλάζουν σημαντικά με την προχωρημένη ηλικία.

Ο Wyss-Coray εξήγησε ότι όταν τα σχετικά επίπεδα των πρωτεϊνών υφίστανται σημαντικές αλλαγές, σημαίνει ότι κάποιος έχει επίσης αλλάξει. Η εξέταση χιλιάδων από αυτές στο πλάσμα δίνει εικόνα αυτού που συμβαίνει στον οργανισμό.

Τα ευρήματα υποδεικνύουν ότι η γήρανση δεν συμβαίνει με σταθερό ρυθμό αλλά μη ομαλά και έχει 3 ξεχωριστές ανόδους –στις ηλικίες των 34, 60 και 78.

Σε αυτές τις ηλικίες, υπάρχουν αυξήσεις στα επίπεδα ορισμένων πρωτεϊνών στο αίμα, με αξιοσημείωτες αλλαγές, σύμφωνα με τους ερευνητές.

Τελικά, μια εξέταση για αυτές τις πρωτεΐνες ενδεχομένως θα μπορούσε να εντοπίσει ανθρώπους που γερνούν πιο γρήγορα από το φυσιολογικό και με αυξημένο κίνδυνο για συνδεόμενες με την ηλικία καταστάσεις, όπως η νόσος Alzheimer ή η καρδιοπάθεια.

Τέτοια εξέταση θα μπορούσε επίσης να συμβάλλει στον εντοπισμό φαρμάκων ή άλλων παραγόντων που επιβραδύνουν ή επιταχύνουν τη γήρανση.

Ωστόσο, οποιαδήποτε κλινική χρήση τέτοιας εξέτασης αίματος απέχει τουλάχιστον 10 χρόνια, σημείωσαν οι ερευνητές.

Η έρευνα δημοσιεύτηκε στο Nature Medicine.

 

Πηγές: Nature Medicine.