Ανάλυση του γονιδιώματος 435.000 ανθρώπων εντόπισε 29 γενετικές ποικιλομορφίες που συνδέονται με προβληματική χρήση αλκοόλ, ανέφεραν ερευνητές του Yale University School of Medicine.

Οι επιστήμονες ερεύνησαν για κοινές γενετικές ποικιλομορφίες σε όσους πληρούσαν τα κριτήρια για προβληματική χρήση αλκοόλ.

H ανάλυση εντόπισε 19 προηγουμένως αγνώστους ανεξάρτητους γενετικούς παράγοντες κινδύνου για προβληματική χρήση αλκοόλ και επιβεβαίωσε 10 προηγουμένως γνωστούς παράγοντες κινδύνου.

Οι πληροφορίες επέτρεψαν στους ερευνητές να μελετήσουν κοινούς γενετικούς συσχετισμούς μεταξύ προβληματικής χρήσης αλκοόλ και κατάθλιψης ή άγχους.

Ανακάλυψαν επίσης ότι η γενετική κληρονομικότητα αυτών των ποικιλομορφιών εμπλουτίστηκε στον εγκέφαλο και σε εξελικτικά διατηρημένες μυστικές περιοχές του γονιδιώματος, δείχνοντας την σημασία τους για τη βιολογική λειτουργία.

Χρησιμοποιώντας μια τεχνική (Mendelian randomization), κατάφεραν να ερευνήσουν πώς ένα χαρακτηριστικό που επηρεάζεται από τη γενετική επηρεάζει άλλο γενετικά σχετικό χαρακτηριστικό.

Με τα αποτελέσματα είμαστε σε καλύτερη θέση να αξιολογήσουμε το ατομικό επίπεδο κινδύνου για την προβληματική χρήση αλκοόλ, δήλωσαν οι ερευνητές.

Η έρευνα δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Nature Neuroscience.

 

Πηγές:
Nature Neuroscience.