Παιδιά που έχουν κακοποιηθεί ή εκτεθεί σε βία  γερνούν γρηγορότερα από αυτά που δεν έχουν τέτοια τραύματα, αναφέρει νέα έρευνα που δημοσιεύτηκε στο  Psychological Bulletin.

Παιδιά με τέτοιες εμπειρίες είναι πιο πιθανό να έχουν σημάδια βιολογικής γήρανσης, που περιλαμβάνουν πρόωρη έναρξη εφηβείας, κυτταρική γήρανση και αλλαγές στη δομή του εγκεφάλου, δήλωσαν ερευνητές.

Η Katie McLaughlin, του Harvard University, δήλωσε ότι η νέα έρευνα υποδεικνύει ότι η εμπειρία βίας μπορεί να οδηγήσει το σώμα σε ταχύτερη γήρανση.

Η McLaughlin εστίασε σε 2 κατηγορίες δυσκολιών. Αυτή που συνδέεται με απειλή όπως κακοποίηση και βία και αυτή που συνδέεται με στέρηση, όπως σωματική ή συναισθηματική  παραμέληση ή φτώχεια.

Οι ερευνητές ανέλυσαν σχεδόν 80 έρευνες με  116.000 συμμετέχοντες.

Παιδιά που είχαν την εμπειρία τραύματος σχετικού με απειλή όπως βία, ήταν πιο πιθανό να μπουν στην εφηβεία νωρίς, ενώ επίσης έδειξαν σημάδια επιταχυνόμενης γήρανσης σε κυτταρικό επίπεδο.

Παιδιά με εμπειρία φτώχειας ή παραμέλησης δεν έδειξαν σημάδια πρόωρης γήρανσης.

Επίσης οι ερευνητές επισκόπησαν στοιχεία 25 ερευνών σε 3.253 συμμετέχοντες οι οποίες εξέτασαν πώς οι δυσκολίες σε μικρή ηλικία επηρεάζουν την ανάπτυξη του εγκεφάλου.

Οι δυσκολίες συνδέονταν με μειωμένη αραίωση φλοιού που θεωρείται σημάδι γήρανσης. Διαφορετικά είδη δυσκολιών συνδέονταν με αραίωση φλοιού σε διαφορετικές περιοχές του εγκεφάλου.

Για παράδειγμα, το τραύμα και η βία συνδέονταν με αραίωση περιοχών του εγκεφάλου που συνδέονται με επεξεργασία συναισθημάτων.

Τα ευρήματα υπογραμμίζουν την ανάγκη για έγκαιρες παρεμβάσεις που θα βοηθήσουν στην αποφυγή αυτών των συνεπειών οι οποίες θα μπορούσαν να έχουν μακροπρόθεσμες συνέπειες στην υγεία.