Άνθρωποι με πιο παχιά πόδια φαίνεται πως είναι λιγότερο πιθανό να έχουν υπέρταση, αναφέρει νέα έρευνα.

Οι ερευνητές εικάζουν ότι η μέτρηση του πάχους του ποδιού θα μπορούσε να συμβάλλει στην καθοδήγηση των προσπαθειών πρόληψης της υπέρτασης. Όσοι έχουν παχύτερα πόδια μπορεί ενδεχομένως να μη χρειάζεται να ανησυχούν τόσο για την υπέρταση.

Ο ερευνητής Aayush Visaria, δήλωσε ότι η διαφορά μπορεί ενδεχομένως να σχετίζεται με τα τριγλυκερίδια. Άνθρωποι στην έρευνα με περισσότερο λίπος στα πόδια είχαν μειωμένα επίπεδα τριγλυκεριδίων.

Η νέα έρευνα περιέλαβε σχεδόν 6.000 ενήλικες με μέση ηλικία τα 37 έτη. Περίπου μισές ήταν γυναίκες και το ένα τέταρτο είχαν υπέρταση.

Οι ερευνητές χρησιμοποίησαν απεικονιστική εξέταση για να μετρήσουν το πάχος στα πόδια. Οι μετρήσεις συγκρίθηκαν με μετρήσεις του γενικού σωματικού λίπους. Άντρες με 34% λίπος στα πόδια χαρακτηρίστηκαν ως έχοντες υψηλό λίπος σε αυτά. Στις γυναίκες το ποσοστό ήταν 39%.

Όσοι είχαν περισσότερο λίπος στα πόδια εμφάνιζαν 61% λιγότερες πιθανότητες για υπέρταση. Τα ευρήματα ίσχυαν ακόμα και όταν οι ερευνητές έκαναν προσαρμογή για παράγοντες όπως ηλικία, φύλο, φυλή, κάπνισμα, χρήση αλκοόλ και λίπος στη μέση.

Η έρευνα δεν σχεδιάστηκε έτσι ώστε να δείξει αιτιατή σχέση.

Τα ευρήματα παρουσιάστηκαν σε συνέδριο της American Heart Association.