Φλεγμονώδης αυτοάνοση απόκριση εντός του ΚΝΣ, παρόμοια με αυτή που συνδέεται με νευροεκφυλισιτκές νόσους όπως η πολλαπλή σκλήρυνση, φάνηκε επίσης στο εγκεφαλονωτιαίο υγρό υγιών ανθρώπων.

Αυτό αναφέρει νέα έρευνα του Yale, που συνέκρινε τα ανοσοκύτταρα  του εγκεφαλονωτιαίου υγρού ασθενών με πολλαπλή σκλήρυνση και υγιών ανθρώπων.

Η έρευνα, που δημοσιεύτηκε στο Science Immunology, υποδεικνύει ότι αυτά τα ανοσολογικά κύτταρα μπορεί ενδεχομένως να παίζουν άλλο ρόλο από την προστασία έναντι των μικροβίων-να προστατεύουν την ψυχική υγεία.

Τα αποτελέσματα στηρίζουν νέα θεωρία ότι οι ιντερφερόνες γάμμα μπορεί ενδεχομένως επίσης να παίζουν ρόλο στην πρόληψη της κατάθλιψης σε υγιείς ανθρώπους.

Προηγούμενες έρευνες έδειξαν ότι μπλοκάροντας την ιντερφερόνη γάμμα και τα κύτταρα Τ που βοηθούν να παραχθούν, μπορεί να προκληθούν συμπτώματα τύπου κατάθλιψης σε ποντικούς.

Ο ερευνητής Hafler σημειώνει ότι η κατάθλιψη είναι συχνή παρενέργεια σε ασθενείς με πολλαπλή σκλήρυνση που αντιμετωπίζονται με διαφορετικό είδος ιντερφερόνης.

Χρησιμοποιώντας ισχυρή νέα τεχνολογία που επιτρέπει λεπτομερή εξέταση κυττάρων, οι ερευνητές δείχνουν ότι ενώ τα χαρακτηριστικά των Τ κυττάρων στο εγκεφαλονωτιαίο υγρό υγιών ανθρώπων έχουν ομοιότητες με αυτά των ασθενών με πολλαπλή σκλήρυνση, χάνουν την ικανότητα αντιγραφής και προκαλούν την φλεγμονώδη απόκριση που εμφανίζεται σε αυτοάνοσες νόσους.

Το ανοσοποιητικό σύστημα στον εγκέφαλο όλων των ανθρώπων ετοιμάζεται να κάνει φλεγμονώδη ανοσολογική απόκριση και μπορεί ενδεχομένως να έχει άλλη λειτουργία από το να προστατεύεται έναντι των παθογόνων.

Αυτά τα Τ κύτταρα χρησιμεύουν σε άλλο σκοπό και οι ερευνητές εικάζουν ότι μπορεί ενδεχομένως να συμβάλλουν στη διατήρηση της ψυχικής υγείας.