Αγωγές στην υποβοηθούμενη αναπαραγωγή- όπως εξωσωματική γονιμοποίηση- δεν φαίνεται να αυξάνουν τον κίνδυνο μας γυναίκες για καρκίνο των ωοθηκών, αναφέρει νέα έρευνα.

Ερευνητές ανέλυσαν στοιχεία από την Ολλανδία και συνέκριναν 30.600 γυναίκες που υποβλήθηκαν σε διέγερση ωοθηκών για υποβοηθούμενη αναπαραγωγή,  μεταξύ 1983  και 2001 και  10.000 υπογόνιμων που δεν υποβλήθηκαν σε τέτοια αγωγή.

Μετά από παρακολούθηση 24 ετών, οι γυναίκες είχαν 158 διηθητικούς καρκίνους και 100 όγκους ωοθηκών οριακής κακοήθειας.

Γυναίκες που είχαν υποβληθεί σε μεθόδους υποβοηθούμενης αναπαραγωγής δεν εμφάνιζαν υψηλότερο κίνδυνο από τις υπογόνιμες που δεν είχαν υποβληθεί – ακόμα και μετά από την πάροδο 20 ετών.

Σε σύγκριση με γυναίκες στο γενικό πληθυσμό, γυναίκες που είχαν υποβληθεί σε μεθόδους υποβοηθούμενης αναπαραγωγής είχαν υψηλότερε κίνδυνο για καρκίνο ωοθηκών.

Οι ερευνητές δήλωσαν ότι αυτό οφειλόταν κυρίως στο ότι υψηλότερο ποσοστό γυναικών που υποβλήθηκε σε αυτές δεν γέννησε ποτέ-(παράγοντας κινδύνου για καρκίνο ωοθηκών).

Aνακάλυψαν επίσης ότι ο κίνδυνος καρκίνου στις ωοθήκες μειώθηκε σε γυναίκες με μεγαλύτερο αριθμό επιτυχημένων κύκλων υποβοηθούμενης αναπαραγωγής που οδήγησε σε τοκετό.  Γυναίκες που υποβλήθηκαν σε τέτοια αγωγή φάνηκε να έχουν σχεδόν διπλάσιο κίνδυνο όγκων οριακής κακοήθειας σε σύγκριση με το γενικό πληθυσμό και με υπογόνιμες γυναίκες που δεν υποβλήθηκαν στην αγωγή.

Ωστόσο ο κίνδυνος δεν αυξήθηκε μετά από περισσότερους κύκλους ή μακρύτερη περίοδο παρακολούθησης, που υποδεικνύει ότι θα μπορούσε να οφείλεται στα χαρακτηριστικά της ασθενούς παρά στην ίδια την υποβοηθούμενη αναπαραγωγή.

Οι όγκοι ωοθηκών οριακής κακοήθειας είναι σπάνιοι στο γενικό πληθυσμό και γενικά εύκολο να αντιμετωπιστούν.

Γυναίκες που υποβλήθηκαν σε διέγερση ωοθηκών για τεχνικές υποβοηθούμενης αναπαραγωγής δεν έχουν αυξημένο κίνδυνο καρκίνου των ωοθηκών, δήλωσε η ερευνήτρια Flora van Leeuwen, του Netherlands Cancer Institute in Amsterdam.

Ωστόσο είναι σημαντικό να τονιστεί ότι ακόμα και με τη μακρά περίοδο παρακολούθησης στην συγκεκριμένη έρευνα, η μέση ηλικία των γυναικών στο τέλος της παρακολούθησης ήταν μόνο  τα 56 χρόνια. Καθώς η εμφάνιση του καρκίνου των ωοθηκών στον πληθυσμό αυξάνεται σε μεγαλύτερες ηλικίες, η ερευνήτρια δήλωσε ότι είναι σημαντικό να παρακολουθούνται γυναίκες που υποβλήθηκαν σε μεθόδους υποβοηθούμενης αναπαραγωγής, για ακόμα μεγαλύτερο διάστημα.

Η έρευνα δημοσιεύτηκε στο Journal of the National Cancer Institute.

 

Πηγές: Journal of the National Cancer Institute.