Δραματική αύξηση παρουσίασαν τα κρούσματα του κορωνοϊού στην Ευρώπη την 46η εβδομάδα του έτους (τελείωσε 15 Νοεμβρίου), σύμφωνα με στοιχεία από το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων. Εξαίρεση στον κανόνα, δυστυχώς, δεν αποτελεί η Ελλάδα. Την ίδια στιγμή, η πληρότητα των ΜΕΘ στην Ευρώπη βρίσκεται στο κόκκινο, ξεπερνώντας το 80%.

Μεταξύ 30 χωρών με υψηλά ποσοστά περιπτώσεων κορωνοϊού (τουλάχιστον 60 ανά 100.000), παρατηρήθηκαν συνεχείς αυξήσεις (για τουλάχιστον επτά ημέρες) σε 14 χώρες (Αυστρία, Βουλγαρία, Κύπρος, Εσθονία, Γερμανία, Ελλάδα, Ουγγαρία, Ιταλία, Λετονία, Λιθουανία, Νορβηγία, Πολωνία, Πορτογαλία και Ρουμανία). Μία χώρα (Μάλτα) είχε αυξήσεις διάρκειας μικρότερης των επτά ημερών. Παρατηρήθηκαν σταθερές ή φθίνουσες τάσεις σε ποσοστά περιπτώσεων διάρκειας 1-15 ημερών σε 15 χώρες (Βέλγιο, Κροατία, Τσεχία, Δανία, Γαλλία, Ισλανδία, Ιρλανδία, Λιχτενστάιν, Λουξεμβούργο, Ολλανδία, Σλοβακία, Σλοβενία, Ισπανία, Σουηδία και Αγγλία).

Tην ίδια στιγμή, τα διαθέσιμα από 30 χώρες στοιχεία, δείχνουν ότι τα εβδομαδιαία τεστ, την 46η εβδομάδα,  κυμαίνονταν από 866 έως 11.034 ανά 100.000 άτομα. Το Λουξεμβούργο είχε το υψηλότερο ποσοστό τεστ ακολουθούμενο από τη Δανία, τη Μάλτα, το Ηνωμένο Βασίλειο και τη Νορβηγία.

Νοσηλεία και ΜΕΘ

Τα συγκεντρωτικά δεδομένα από 19 χώρες για την 46η εβδομάδα δείχνουν ότι υπήρχαν 1,8 ασθενείς ανά 100.000 πληθυσμό στις ΜΕΘ λόγω της COVID-19, που αυτό μεταφράζεται σε 82% της μέγιστης πληρότητας κατά τη διάρκεια της πανδημίας.  Οι συγκεντρωτικές εβδομαδιαίες εισαγωγές σε ΜΕΘ βάσει δεδομένων από 12 χώρες ήταν 3,2 νέες εισαγωγές ανά 100 000, που είναι το 82% της μέγιστης πληρότητας έως σήμερα.

Η πληρότητα του νοσοκομείου ή / και της ΜΕΘ ή / και οι νέες εισαγωγές λόγω COVID-19 ήταν υψηλή (τουλάχιστον το 25% του μέγιστου επιπέδου κατά τη διάρκεια της πανδημίας) ή αυξήθηκε σε σύγκριση με την προηγούμενη εβδομάδα σε 29 χώρες (Αυστρία, Βέλγιο, Βουλγαρία, Κροατία, Κύπρος, Τσεχία, Δανία, Εσθονία, Φινλανδία, Γαλλία, Ελλάδα, Ουγγαρία, Ισλανδία, Ιρλανδία, Ιταλία, Λετονία, Λιθουανία, Λουξεμβούργο, Μάλτα, Ολλανδία, Νορβηγία, Πολωνία, Πορτογαλία, Ρουμανία, Σλοβακία, Σλοβενία, Ισπανία, Σουηδία και Ηνωμένο Βασίλειο). Δεν έχουν παρατηρηθεί άλλες αυξήσεις, αν και η διαθεσιμότητα των δεδομένων ποικίλλει.

Μεταξύ 27 χωρών που εμφάνισαν υψηλά ποσοστά θνησιμότητας από COVID-19 για  14 ημέρες (τουλάχιστον 10 άτομα ανά εκατομμύριο), παρατηρήθηκαν συνεχείς αυξήσεις (για τουλάχιστον επτά ημέρες) σε 20 χώρες (Αυστρία, Βέλγιο, Βουλγαρία, Κροατία, Κύπρος, Γαλλία, Γερμανία, Ελλάδα, Ουγγαρία, Ισλανδία, Ιταλία, Λιθουανία, Λουξεμβούργο, Πολωνία, Πορτογαλία, Ρουμανία, Σλοβακία, Σλοβενία, Ισπανία και Ηνωμένο Βασίλειο). Τρεις χώρες (Λετονία, Μάλτα και Ολλανδία) είχαν αυξήσεις διάρκειας μικρότερης των επτά ημερών. Παρατηρήθηκαν σταθερές ή φθίνουσες τάσεις στα ποσοστά θανάτου διάρκειας 1-3 ημερών σε τέσσερις χώρες (Τσεχία, Ιρλανδία, Λιχτενστάιν και Σουηδία).

Ελλάδα

 

 

 

 

 

 

 

Πηγές: ECDC