20 ασθενείς σε Αθήνα, Λονδίνο και Φράιμπουργκ καθοδηγούνται από ολογράμματα φυσικοθεραπευτών για την πιλοτική εφαρμογή μιας νέας, καινοτόμου πλατφόρμας  με στόχο να παρέχει εξ’ αποστάσεως προγράμματα αποκατάστασης ισορροπίας. 15 ακόμη ασθενείς έχουν ήδη ολοκληρώσει την πιλοτική δοκιμή της εφαρμογής που δημιούργησαν 13 εταίροι από την Ευρώπη με συντονιστή το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων.

To 1/3 του πληθυσμού θα παρουσιάσει ίλιγγο και έντονη ζάλη τουλάχιστον μία φορά στη διάρκεια της ζωής του. Για τους ηλικιωμένους (άνω των 65 ετών) η ζάλη είναι ένας πολύ συνηθισμένος λόγος για την επίσκεψη σε γιατρό και αποτελεί σημαντικό παράγοντα κινδύνου για πτώσεις ως αποτέλεσμα μόνιμων διαταραχών ισορροπίας. Οι πτώσεις εκτιμάται ότι αποτελούν την κύρια αιτία σοβαρών τραυματισμών και θανάτου σε ηλικιωμένους πολίτες. Σε πτώσεις οφείλεται το 50% των θανάτων από ατυχήματα σε ηλικιωμένους. Το ετήσιο άμεσο και έμμεσο κόστος των τραυματισμών που συνδέονται με πτώσεις εκτιμάται ότι θα ανέλθει στα 67,7 δισεκατομμύρια δολάρια μέχρι το έτος 2020.

Τα προγράμματα αποκατάστασης της ισορροπίας έχουν αποδειχθεί αρκετά αποτελεσματικά για άτομα που πάσχουν από ιλίγγους και διαταραχές ισορροπίας, ιδιαίτερα δε όταν παρέχονται μέσα από ένα προσωποποιημένο και εποπτευόμενο από ειδικούς φυσικοθεραπευτές πρωτόκολλο αποκατάστασης.

Το καινοτόμο, χρηματοδοτούμενο από την Ευρωπαϊκή Ένωση, έργο HOLOBALANCE, στοχεύει στην ανάπτυξη και αξιολόγηση μιας νέας πλατφόρμας εξ’ αποστάσεως παροχής προγραμμάτων αποκατάστασης ισορροπίας διάρκειας 8-10 εβδομάδων τα οποία περιλαμβάνουν:

  • Εξατομικευμένη θεραπεία  με καθοδήγηση από ολογραφικούς φυσικοθεραπευτές και παιχνίδια επαυξημένης πραγματικότητας
  • Αξιολόγηση της επίδοσης των χρηστών κατά την καθημερινή θεραπεία με χρήση αισθητήρων (IMUs, σόλες με αισθητήρες καταγραφής πίεσης, depth camera)
  • Παρακολούθηση της καθημερινής δραστηριότητας (βήματα, ενεργές περίοδοι) μέσω activity trackers και εφαρμογών smartphone.

Τα αποτελέσματα μεταδίδονται με ασφάλεια καθημερινά από το σπίτι του ασθενούς σε υπηρεσίες cloud και είναι διαθέσιμα για τους επιβλέποντες φυσικοθεραπευτές ώστε να παίρνουν τις σχετικές αποφάσεις και να διαμορφώνουν κατάλληλα το πρόγραμμα αποκατάστασης. Ο σκοπός του συστήματος, εκτός από τη βελτίωση των συμπτωμάτων και της ισορροπίας, είναι η δημιουργία κινήτρων στους ασθενείς και η ενίσχυση της αυτοδιαχείρισης και ανάρρωσής τους.  Βραχυπρόθεσμος στόχος, είναι η συμμόρφωση των χρηστών στο πλάνο αποκατάστασης στο σπίτι μέσα από την δημιουργία μιας νέας εμπειρίας χρήστη, ενώ μακροπρόθεσμα μπορεί να δοθεί η δυνατότητα στους πολίτες να υιοθετήσουν έναν πιο δραστήριο και υγιή τρόπο ζωής.

 

Εικόνα 1: Παρεμβάσεις HOLOBALANCE με σκοπό την βελτίωση της συμμόρφωσης των χρηστών στο πλάνο αποκατάστασης.

Το έργο διανύει τον τελευταίο χρόνο υλοποίησής του. Η τεχνική αξιολόγηση της πλατφόρμας ολοκληρώθηκε προτού ξεκινήσει η πιλοτική εφαρμογή η οποία παρουσιάζει μια καθυστέρηση λόγω της πανδημίας COVID-19.  Η πρώτη φάση της πιλοτικής εφαρμογής έχει πραγματοποιηθεί ήδη με 10 ασθενείς μέσα στο ελεγχόμενο περιβάλλον των κλινικών που συμμετέχουν στο έργο, ενώ 5 επιπλέον ασθενείς έχουν ήδη ολοκληρώσει την πιλοτική δοκιμή στο σπίτι. 20 ακόμη ασθενείς, 10 στο σπίτι και 10 σε ελεγχόμενο περιβάλλον,συμμετέχουν στην πιλοτική δοκιμή αυτή την περίοδο.

Η συνέχεια περιλαμβάνει 45 επιπλέον χρήστες σε Αθήνα, Φράιμπουργκ και Λονδίνο, στα σπίτια των οποίων θα εγκατασταθεί το σύστημα HOLOBALANCE με στόχο την τελική αξιολόγηση της εφικτότητας και της αποτελεσματικότητάς του (σε σύγκριση με 80 χρήστες στην ομάδα ελέγχου που θα λάβουν την συνηθισμένη φροντίδα για την αποκατάσταση προβλημάτων ισορροπίας που περιλαμβάνει τη χρήση έντυπου υλικού και οδηγιών από τους κλινικούς).

Το πρότυπο λειτουργικό περιβάλλον του συστήματος HOLOBALANCE απεικονίζεται παρακάτω..

 

Στο έργο συμμετέχουν 13 εταίροι από την Ευρώπη και συντονιστής είναι το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων και συγκεκριμένα ο Καθηγητής Bιοϊατρικής Tεχνολογίας Δημήτριος Φωτιάδης.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το σύστημα HOLOBALANCE μπορείτε να επισκεφθείτε την επίσημη ιστοσελίδα του έργου : https://holobalance.eu/

Το έργο HOLOBALANCE έλαβε χρηματοδότηση από το πρόγραμμα έρευνας και καινοτομίας «Horizon 2020» της Ευρωπαϊκής Ένωσης βάσει της συμφωνίας επιχορήγησης με αριθμό 769574.