Στην ομιλία της στο πλαίσιο του ''4ου Pharma Transformation- COVID-19 deep dive'', η κ. Σοφία Νάσιου, Πρόεδρος Ελληνικής Εταιρείας Φαρμακευτικού Management (Ε.Ε.Φα.Μ.), σημείωσε ότι «σε ό,τι αφορά τη λειτουργία της φαρμακευτικής αγοράς,  τη χωρίζουμε πλέον σε δυο περιόδους. Στην προ COVID-19 εποχή και στην εποχή της ψηφιοποίησης».

Αναγκαίες προσαρμογές σε εργαζόμενους, επιστήμονες υγείας και ασθενείς

Η κ. Νάσιου επεσήμανε, ότι η πανδημία οδήγησε την αγορά σε πρωτόγνωρες αλλαγές  και ότι τα επιχειρησιακά πλάνα δεν μπορούσαν να έχουν εφαρμογή με τα έως τότε δεδομένα. Μέσα σε ένα σύντομο χρονικό διάστημα έπρεπε οι φαρμακευτικές εταιρείες να βρουν νέα κανάλια επικοινωνίας και πρόσβασης με όλους τους εταίρους τους, δηλαδή τους επιστήμονες υγείας, αλλά και τους ασθενείς που έπρεπε σταθερά να αφουγκράζονται τις ανάγκες τους. Τα πληροφοριακά συστήματα CRM προχώρησαν στις αναγκαίες μετατροπές  και επιστρατεύτηκαν όλες οι διαθέσιμες εφαρμογές για εξ αποστάσεως επικοινωνία με τους ιατρούς, έτσι ώστε να συνεχίσει απρόσκοπτα η ιατρική ενημέρωση. Επίσης, οι εταιρείες έπρεπε να πραγματοποιήσουν πληθώρα εκπαιδεύσεων στους συνεργάτες τους και κυρίως σε αυτούς που δεν ήταν εξοικειωμένοι με τα digital εργαλεία. Η επόμενη μέριμνα αφορούσε τη δημιουργία ψηφιακών χώρων εργασίας για όλους τους εργαζόμενους και αυτό ήταν πρώτιστης σημασίας για να διατηρηθεί σε υψηλό επίπεδο το ηθικό τους.

«Οι επιστήμονες υγείας, όπως οι ιατροί, δεν ήταν εξοικειωμένοι με τη νέα ψηφιακή τεχνολογία, με εξαίρεση τις νέες γενιές όπως οι millennials. Όμως ήξεραν και αυτοί, ότι έπρεπε να προχωρήσουν σε μία γρήγορη προσαρμογή», δήλωσε η κ. Νάσιου και επεσήμανε ότι πλέον οι περισσότεροι ιατροί είναι ανοιχτοί και σε νέες τεχνολογικές λύσεις όπως η τηλεϊατρική. Ο σύγχρονος ασθενής νοιάζεται για την αυτοφροντίδα του, ενημερώνεται και είναι ανοιχτός για εξ αποστάσεως επικοινωνία με τον γιατρό του.

Ωκεανός αλλαγών στη φαρμακοβιομηχανία

Η βεβαιότητα πλέον δεν υφίσταται ως έννοια, αλλά οι φαρμακευτικές εταιρείες δεν έμειναν με σταυρωμένα τα χέρια.

«Η πανδημία έφερε νέα προαπαιτούμενα στην εισαγωγή νέων θεραπειών και ανάγκη μεγαλύτερης κατανόησης του “patient journey” με παράλληλη χρήση όλων των νέων εφαρμογών και omnichannel καναλιών επικοινωνίας. Μεταβαίνουμε πλέον σε ένα πιο δημοκρατικό και πιο συνεργατικό μοντέλο λειτουργίας ως φαρμακοβιομηχανία», ανέφερε με έμφαση η κ. Νάσιου. Οι φαρμακευτικές εταιρείες σχεδιάζουν πλέον τη στρατηγική τους λαμβάνοντας υπόψη τον ψηφιακό μετασχηματισμό.

«Κλείνοντας, θα ήθελα να μοιραστώ την περηφάνια που αισθανόμαστε ως στελέχη της φαρμακευτικής αγοράς για την εξέλιξη της φαρμακευτικής επιστήμης και τη συνεισφορά της φαρμακευτικής καινοτομίας στην ανθρωπότητα σε αυτή την κρίσιμη συγκυρία», δήλωσε η κ. Νάσιου.