Έρευνα του University of Helsinki δίνει νέες πληροφορίες για τη σχέση μεταξύ συμπτωμάτων κατάθλιψης και εξάρτησης από το κάπνισμα. Τα αποτελέσματα στηρίζουν τη σημασία της κατανόησης των λόγων πίσω από την εξάρτηση από το κάπνισμα, για να μπορέσει να βοηθήσει καπνιστές με κατάθλιψη να διακόψουν και πιθανόν να μειώσουν τα συμπτώματα κατάθλιψης.

Η έρευνα εστίασε στα διαφορετικά κίνητρα για κάπνισμα.

Εγινε σε 1.400 διδύμους καπνιστές που έδωσαν πληροφορίες για το κάπνισμα και την κατάθλιψη. Η έρευνα ανακάλυψε ότι καπνιστές που ήταν πιο εξαρτημένοι ήταν επίσης πιο πιθανό να έχουν κατάθλιψη. Από τα διαφορετικά κίνητρα για κάπνισμα που εξετάστηκαν. αυτά που συνδέονταν με υψηλά επίπεδα ανάγκης και συμπεριφοράς αυτόματου καπνίσματος και κάπνισμα για τη ρύθμιση συναισθηματικών καταστάσεων φάνηκε να είναι οι περισσότερο συνδεδεμένοι με την κατάθλιψη.

Η Maarit Piirtola, δήλωσε ότι τα ευρήματα υποδεικνύουν ότι άνθρωποι με κατάθλιψη δεν καπνίζουν λόγω της γεύσης. Μάλλον η κατάθλιψη φαίνεται να συνδέεται με κίνητρα εξάρτησης και ρύθμισης της διάθεσης.

Οι ερευνητές σημειώνουν ότι είναι σημαντικό να κατανοηθούν οι ατομικοί λόγοι που συντηρούν την εξάρτηση από το κάπνισμα  ώστε να παρέχεται εξατομικευμένη στήριξη για διακοπή του καπνίσματος.

Αν και η έρευνα δίνει ισχυρές νέες ενδείξεις για τη σχέση μεταξύ εξάρτησης από το κάπνισμα και συμπτωμάτων κατάθλιψης, δεν μπόρεσε να δείξει ποιο συμβαίνει πρώτο-η εξάρτηση από το κάπνισμα ή η κατάθλιψη, σε όσους καπνίζουν καθημερινά.